Anonim Şirketler

Yazar : Dr. Sadrettin Tosbi
Yayın Tarihi : 1944
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 173
Ölçü : 15 x 23 cm
Yayınevi : Ulusal Matbaa

"Anonim Şirketler" ismi altında neşrolunan bu kitap, klasik ilmi bir eser olmak iddiasında değildir. Geçen yıl yayınlanan benzeri, "Şirketler ve Kuruluş Muameleleri" gibi, bu da pratik sahada çalışan müteşebbislere ve diğer alakalılara, anonim şirketlerin kuruluş ve işletilmesinde lüzumlu bulunan hukuki bilgileri, hacminin müsaadesi nispetinde, kısaltılmış ve özleştirilmiş olarak vermek üzere hazırlanmıştır. Tatbikatta hemen hergün karşılaşılan meseleler dolayısıyla, anonim şirketler mevzuu üzerinde, derli toplu, müstakil bir eserin memleketimizde henüz mevcut olmamasından doğan boşluğu ve güçlükleri yakından görmekteyim. Bu sahada çalışanlar, umumiyetle ticaret hukukuna müteallik eserler üzerinde durmak veyahut anonim şirketlere ait muhtelif ve müteferrik bahisler hakkında vücuda getirilen bir kaç broşür ile mecmualarda dağınık bir halde çıkan makaleleri araştırmak, birleştirmek ve sonunda bütün emeklerine ve beklemelerine mukabil bazan yine aradıkları noktayı bulamamak vaziyetinde kalıyorlar. İşte bu yoldaki tetkikatta işe yaramak üzere, pratik bir el kitabının faydalarına ve yazılması lüzumuna kanaat getirdikten sonra, bu mevzu etrafında yaptığım incelemeler ve tatbikatta edindiğim tecrübeye istinaden meydana koyduğum bu eseri, nazari sahada, çalışan hukukçularımıza doldurulması gereken bir boşluğu göstermek ve pratik sahada iş gören müteşebbislerimizi hiç olmazsa bir el kitabı ile teçhiz etmek için neşrediyorum.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Sadrettin Tosbi Kitapları (2)