Ankaranın ilk Günleri

Yazar : Yunus Nadi
Yayın Tarihi : Nisan, 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 124
Ölçü : 11,5 x 15 cm
Yayınevi : Sel Yayınları

Yunus Nadi, Türk matbuat tarihinin, üstünde uzun uzadıya duracağı büyük bir gazetecidir. Şinasi'nin, Ahmet Mithat'ın, Ebüzziya'nın rolleri Türkiye'de gazeteciliğin temellerinin atılışında Yunus Nadi'nin tesiri ve hizmeti ise gazeteciliğimizin inkişafında ve kısa zamanda medeni memleketler seviyesine çıkarılmış olmasındadır. Bu, Yunus Nadi'nin bir cephesidir. Bu kitapta ve gelecek ciltlerde onu, yeniden bilhassa birincisinden daha başka ve daha ileri bir cephesi ile tanıyacaklardır: Vatanperver ve inkılâpçı Yunus Nadi... Ona matbuat tarihinin vereceği yeri, inkılâp tarihi, belki daha fazlasıyla, ayıracaktır. Yunus Nadi'nin Türk inkılâbının başlıca simaları arasına geçişi bir tesadüfün mahsulü değildir. Bu asrın başlarında, Abdülhamit tazyikinin en sıkı devrinde, elleri zincire vurularak Midilli kalesine sürülen Nadi'nin suçu hürriyetten bahsetmiş ve bu bahiste ısrar etmiş olması idi. 1918 mütarekesinde düşman kuvvetlerinin tazyik ve takibine uğramasının sebebi de hürriyet ve istiklal aşkından başka bir şey değildi. Yunus Nadi'nin Atatürk'le teması ve işbirliği bu hatıralarda görüleceği gibi, mütarekenin kara günlerinde, İstanbul'da, başlamış ve İstanbul işgal edilir edilmez, kendini yabancı kuvvetlerden gizlemeğe muvaffak olarak, süratle Mustafa Kemal'e iltihak etmiştir. Bir kaç ay içinde, İstanbul'da İngilizlerin kapattığı "Yeni Gün" ü Ankara'da çıkarmağa muvaffak oldu; bütün mücadele müddetince milli hareketin sözcülüğünü yaptı. Mustafa Kemal, Yunus Nadi'ye ve gazetesine çok ehemmiyet· vermiş; Anadolu'nun sesini, Ankara'nın bu ilk gündelik gazetesi ile bütün dünyaya duyurmuştur. Yunus Nadi Atatürk'ün inandığı insandı. Şükrü Kaya bir hatırasında şöyle söyler: "Mustafa Kemal'in Yeni Gün'ü okumadan yatmadığını ve bazı kere de makalelerini, basılmadan evvel, telefonla dinlediğini bilenler çoktur. Yunus Nadi Türk Cumhuriyeti yapısının malzemesini, harcını taşıyanlardan biridir; meşrutiyet, hürriyet ve Cumhuriyet davalarında, mücadelelerinde kalemi ile sözü ile ön saflarda, siperlerin üstünde ve ilerisinde çarpışan bir savaşçı idi."
******