Anadolu ve Rumeli Hisarları Tarihi

Yazar : Esat Sezai Sünbüllük
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 42
Ölçü : 17 x 25 cm
Yayınevi : Onan Basımevi

İstanbul şehrinin bir tarafı (Karadeniz Boğazı) diğer tarafı (Çanakkale Boğazı) ile Karadeniz ve Akdeniz'e bağlıdır, İstanbul'un Eyüp semtine doğru giren deniz kısmına Haliç denir. İstanbul'un Boğaz ve Haliç ile çevrilmiş' olması bir öküz boynuzuna benzetilmiştir. Bu sebeple Avrupalılar' Boğaziçi'ne (Bosfor) ve Haliç tarafına (Korndor) yani Altın boynuz ismini vermişlerdir. Karadeniz Boğazının, Anadolu tarafı Asya kıtasından ve Rumeli tarafı Avrupa kıtasından olduğundan bu iki kıta âşıklar gibi birbirine bakıyor görünür. Her iki sahilde büyük binalar, köşkler, bahçeler, ormanlıklar bir 'güzellik vermektedir. Denizden durmayıp işleyen vapurlar, motorlar, yelkenliler ve kayıkların seyri bir zevk verir. İşte bu arada Boğazda Türk milletinin 700 seneden beri zaferden zafere attığı adımları hatırlatan ve ilk adımlarındaki ' büyük niyet, muvaffakiyet ve azmini bildiren iki büyük (abide) göze çarpar. Bunlar Boğazın Anadolu ve Rumeli kıyılarındadır. İstanbul'a giren çıkan her Türk ve her yabancı, Türk milletinin ilk devrelerdeki azim ve gayretinin derecesini derhal takdir eder. Türk olanların göğsü kabarır; yabancılar hayran hayran bakınır. İşte bu iki büyük abideler Boğazın ortalarında yapılmış Anadoluhisarı (Güzelce Hisar) ve Rumelihisarı'dır. Anadoluhisarı Rumelihisarı'ndan 60 sene evvel yapıldığından Rumelihisarı ondan daha metin daha büyük daha ehemmiyetli olduğundan Türk azmini ve terakkisinin mukayesesine de hizmet ederler, Bu iki abidenin tarihi Türk evladı için çok önemlidir: Bunun için tarihini yazdık. Şimdiye kadar İstanbul'a ait tarihlerde bu kaleler hakkında verilen malumat pek kısadır. Biz birçok tetkikat ile etraflıca yazmayı düşündük vekâletlerin bugünkü halleri ve vaziyetlerini inceleyerek yazmağa gayret ettik. Tarihimiz iki kısımdır. Birincisi Rumelihisarı'na II. nci kısmı da Anadoluhisarı'na aittir. Ayrıca da kalelerin inşasından sonra gerek kalelere gerek civarlarına ait: bulduğumuz faydalı tarihi malumatı da ilave ettik...
******