Amerikan Rus Emperyalizmi

Yazar : Dr. Metin Eriş
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 456
Ölçü : 11,5 x 19 cm
Yayınevi : Boğaziçi Yayınları
Bahsi Geçen : Metin Birsen Eriş

Yüzyılımızın ilk yarısı, çeşitli savaşlar ve bu arada bütün dünya devletlerini sarsan iki büyük Dünya Savaşı ile geçmiştir. Bu savaşlar sonunda bir taraftan bazı devletler varlıklarını kaybeder, yerlerine yeni devletler kurulurken; diğer taraftan, bilhassa ikinci Dünya Savaşı sonrasında dünya siyaset sahasına yepyeni devletler dahil olmaya başlamışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası aynı zamanda, eski tip sömürgeciliğin dünya siyasetinde önemini kaybetmeye başladığı, eski sömürgeci ülkelerin kuvvet yoluyla sömürü metodundan uzaklaştıkları bir yeni devredir. Birçok ülke, kendi kendilerini idare etmenin ilk basamağı olan "siyasi bağımsızlığa" bu devrede kavuşmaya başlamışlardır. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılın son yarısı, devlet idare etme tekniğine ve ekonomik güçlükleri basiretli bir şekilde halletme kudretine sahip olmayan toplulukların, siyasi bağımsızlığa kavuşmakla, gerçek anlamda hür olmayacaklarını doğrulamakta gecikmemiştir. İkinci Dünya Savaşı, ideoloji olarak karşı karşıya bulunan iki siyasi görüşün, ekonomik ve siyasi bakımdan devleşmesi sonucunu doğurmuştur. Bir süre yanyana bulunan bu iki farklı ideoloji, savaş sonrasında tam anlamıyla birbirlerine hasım hale gelerek, dünyayı yeni bölünmelere ve gruplaşmalara sürüklemiştir. Öyle ki, savaş sonrasında ortaya çıkan bloklaşmalar yüzyılımıza "Bloklar Yüzyılı' adını verdirecek bir nitelik kazanmıştır. Artık günümüzde dünya siyasetine bu bloklar hâkimdir. Daha doğru bir deyişle bloklara hâkim olan iki dev ülke, dünya devletlerine önderlik etmekte, çeşitli yönlerden onların kaderlerine hâkim olmaya çalışmaktadırlar. Bu iki lider devlet, dünyayı fiilen mümkün olmasa bile, ekonomik olarak kendi hâkimiyetleri altına alma çabası içinde görünmektedirler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, hâkimiyetlerini ekonomik yoldan sürdürmeye çalışan iki büyük devlet A.B. Devletleri ile Sovyet Rusya'nın karşısında, Asya, Afrika ve Orta Doğu'da siyasi ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmakta oran birçok ülkenin, ezilmemek için mücadeleye girmek zarureti ile karşılaştıkları görülmektedir.
******