Almanya'nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere İle Nüfuz Mücadelesi (1890-1914)

Yazar : H. Bayram Soy
İsbn : 9756565586
Yayın Tarihi : Ocak, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 370
Ölçü : 14 x 23,5 cm
Yayınevi : Phoenix Yayınevi

1699 KARLOFÇA ANLAŞMASINDAN SONRA ÖZELLİKLE Avrupa'da gerilemeye başlayan Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başından itibaren yaptığı savaşlar ve uğraşmak zorunda kaldığı iç isyanlar süresince başındaki badireleri, o dönemde çıkarlarının kesiştiği bir ülke ile yakınlaşarak atlatmaya çalışmıştır. Bu ülke, neredeyse yüzyılın son çeyreğine kadar İngiltere olmuştur. XVI. yüzyılın ortalarından itibaren ticari ilişkilerle başlayan Osmanlı-İngiliz münasebetleri, bu dönemden itibaren giderek yoğunlaşmıştır. İngiltere'nin can damarı olan Hindistan'a ulaşan en kısa yolun Osmanlı toprakları olması nedeniyle İngiltere, özellikle bugünkü Ortadoğu, Mısır ve İran topraklarının, bölgede rakibi olan Rus ve Fransızların etki alanına girmemesi için yoğun çaba harcamıştır. Bu sebepten dolayı İngiltere, Osmanlı Devleti'nin yıkılıp topraklarının güçlü devletler arasında paylaşılmasındansa, sözünü geçirebileceği zayıf bir Osmanlı Devleti'nin yaşamasından yana olmuştur. Fakat 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti'nin ağır yenilgi alması İngiltere'nin Doğu politikasını değiştirmesine neden olacaktır. İngiltere, 1878 Berlin Kongresi'ndeki görüşmelerde, bundan sonra doğudaki siyasetini Osmanlı Devleti'nden ziyade…
******