Allaha Giden Yollar ve Kutsal Mahaller Turizmi

Yazar : Rakım Ziyaoğlu
Yayın Tarihi : Nisan, 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 139
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Kitaş Yayınları

Önce, değerli arkadaşım, meslektaşım Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat'ın büyük bir hizmetini kısaca belirterek sözüme başlamak isterim. Bu da, kendisinin direktifinde Turizm kurslarına önem verilmesi, ayrıca seminerlerin de büyük şehirlerimizde düzenlenmiş olmasıdır. Böylece Sayın Kürşat tarafından Turizmde eğitim ve bilime büyük ölçüde beklenen ilgi gösterilmiş bulunmaktadır. Turizm, artık sadece zevk, eğlence, vakit geçirmek için yapılan gezintiler olmaktan çıkmıştır. Turizm, yeni anlamıyla ekonomik, dinsel, bilimsel, sportif, sağlıkla ilgili konuları derinliğine, genişliğine ele alan büyük bir endüstri, propaganda ve ticaret dalıdır. Turizm konusu hangi nedenlerden doğmuştur acaba? Bu sorunun karşılığını bugün bir bilim dalı olarak kısaca şöyle sıralayabiliriz: İnsanların yaradılışlarındaki hareket ihtiyacı -merak ve tecessüs- yenilik ve güzellik ve değişiklik arama… Turizm, ilk defa kutsal mahaller seyahati olarak başlamıştır. Gerek İslam, gerek Vatikan arşivlerinde bu konuda pek çok kitaplar, seyahatnameler vardır. Bu hal, ortaçağdan Rönesans dönemine kadar sürüp gitmiştir. Rönesans ile beraber sanat ve kültür dalları da insanları gezilere çıkaran etkenlerin başına geçmiştir. 19. Yüzyılda da yeni buluşlar, buharlı gemiler, trenler, turizmi hızla geliştirmiştir... Arkasından Uluslararası sergilerin açılması, birbirini izleyen savaşlardan sonra bildirilerde adları geçen yerlerin görülmek istenmesi, savaşların verdiği sıkıntı ve usanç duygularından sonra eğlence ihtiyacı, bazı memleketlerde bütçe açıklarının turizm geliriyle kapanmasında görülmesi bu endüstriyi de baş tacı etmiştir. Bugün yine, turizmin başladığı noktaya doğru büyük bir yöneliş vardır. Gerek İslam, gerek Hıristiyan dünyasında kutsal mahallerin ziyareti ön plana yaklaşmaktadır.
******