Alimler ve Sanatkarlar

Yazar : Ahmet Refik
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 338
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Osmanlı İmparatorluğu, ortaya koyduğu muhteşem bir tarih ve medeniyet hazinesini gelecek nesle bırakırken, ilim ve kültür sahasında ihatası güç bir hamule ortaya koymuştur. Zenginliği, genişliği ve ileriye dönük tesirleri ile bu kültür ve medeniyet hamulesinin incelenmesi, araştırılması, yeniden telif ve tasnif edilmesi; üstesinden gelinebilecek kolay bir iş değildir. Hele bizde olduğu gibi, bu mirasın elli yılı aşkın bir süredir, sadece kenarına dokunup, doğru dürüst bir sistem içerisinde araştırılmasına ve incelenmesine geçilememiş olması ve bu hususta milli bir kültür politikasının temellerinin atılmamış bulunması, içinde çırpındığımız çok yönlü kargaşanın başta gelen sebeplerinden olsa gerek. Bu kargaşa, bizi daha dün yazılmış, ilim ve irfan eserlerini okuyup anlamaktan mahrum bırakmıştır. Buna karşılık antik çağlara ait pek çok milletin klasik eserlerinin tercüme edilip milli kültürümüze ithal edilmesi, köksüz ve yersiz bir evrensellik anlayışının tezahürü olmuştur. Daha dün denecek kadar kısa bir süre önce yazılmış ve haklı bir itibar kazanmış olan Ahmet Refik'in Âlimler ve Sanatkârlar adlı eseri de, şimdiye kadar yeni yazıya çevrilip Türk okuyucularına sunulmamıştır. Oysa az çok eski yazı bilen ve kültürümüz üzerinde araştırma yapan kimseler, bu eseri çok iyi tanımış ve istifade etmiş bulunmaktadırlar...
******