Ali Teoman

1924 Yılında Galatasaray Lisesi Fen Kolundan mezun olan Ali Fevzi Teoman, eğitim mesleğine maarifçi olarak başlamış, Galatasaray Lisesi'nde müdür yardımcılığı ve öğretmenlik, Paris'te talebe müfettişliği ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunduktan sonra 10 Temmuz 1959'da Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmıştır. Ali Teoman 2 Kasım 2966'da emekliliğini isteyerek bu görevinden ayrılmıştır.

Bibliyografya

Türkçe İzahlı Fransızca Gramer (1940)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ali Teoman kitapları (1)