Ali T. Kazancıgil

Toplum bilimci, uluslararası uzman Dr. Ali Talat Kazancıgil 21 Mayıs 1942'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra, Cenevre Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi gördü. 1965 yılında Paris'de Siyasal Bilimler Yüksek lisansı aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılımı konusunda doktora yaparak, 1968 Avrupa Ekonomik Topluluğu ödülünü kazandı. Ali Kazancigil UNESCO'nun  Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ISSC) Genel Sekreteridir. Sosyal Değişimler Yönetimi (MOST) programının da uygulayıcı sekreterliğini yürütmektedir. Kazancıgil aynı zamanda UNESCO'nun "International Social Science Journal' adlı yayınının da editörlüğünü yapmaktadır. Ali Kazancıgil halen Paris'te yaşamaktadır.

Bibliyografya

Atatürk: Founder of Modern State (E. Özbudun ile -1981), The State in Global Perspective (Fransızca baskısı: L'Etat au pluriel: perspectives de sociologie historique -1986), Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance (M. Dogan ile -1994), Institution and Democratic Statecraft (M. Heper ve B. Rockman ile -1997), Processus d'individuation en Turquie et en Iran (F. Khorsrokhavar ile -1998), World Social Science Report (Fransızca baskısı: Les sciences socials dans le monde, D. Makinson ile -1999), La Turquie au tournant du siècle (2004), Fostering Social Science in a Globalized World : A Forward – Looking Agenda (2005), La gouvernance: un concept et ses applications (G. Hermet ve J.F. Prud'homme ile -2005), Regulating Globalization: Critical Approaches to Global Governance (P.de Senarclens ile -2007), Ideés reçues sur la Turquie (2008), Türkiye Üzerine Basmakalıp Düşünceler (Ali Kazancıgil, 2010)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ali T. Kazancıgil kitapları (2)