Ali Rana Tarhan

Siyasetçi devlet adamı Ali Rana Tahran 1883 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Osmanlı müverrihlerinden Mehmed Zihni Efendidir. Ali Rana 1900'de Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Almanya'da ve Belçika'da PTT meslek ihtisası yaptı. Fransızca, Almanca, İngilizce biliyordu. PTT Umum Müdürlüğü, İstanbul Belediye Meclis azalığı, Kızılay Başkanlığı, III üncü Dönem Samsun, IV., V., VI. ve VII. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Gümrük ve İnhisarlar Vekiliydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Gümrük ve Tekel Bakanı olarak, 31 Aralık 1931 - 11 Kasım 1938 arasında kesintisiz 7 yıl bakanlık yaptı. 1939 yılı başlarında Cumhuriyet Halk Partisi içinde adeta muhalif bir parti gibi görev yapması öngörülen Müstakil Grup kuruldu ve Gümrük ve İnhisarlar Bakanı Ali Rana Tarhan istifa ettirilerek bu Gurubun başına geçirildi. Fakat zaman içinde kendisinden beklenen görevleri yerine getiremedi. Ülkede 1945 yılı Haziran ayından itibaren yaşanan gelişmeler, çok partili hayata geçiş ve 1946 yılı başında Demokrat Partinin kurulmasından sonra Müstakil Grup'un kaldırılmasına karar verildi. Galatasaray Lisesi döneminde Galatasaray futbol takımında yer alan Ali Rana Tarhan aynı zamanda halter sporu da yaptı ve bu branşta milli oldu. Ali Rana Tahran çeşitli dönemlerde Galatasaray Kulübünün yönetiminde de yer aldı. Ali Rana Tarhan 25 Mart 1956'da vefat etti.

Bibliyografya

Mehmed Zihni El-Muhtasarat İçinde (1957)