Ali Naci Karacan

Milliyet gazetesinin kurucusu gazeteci, yazar Ali Naci Karacan 1896'da İstanbul'da doğdu. Karacan Fransız Frerler Mektebi'nde ve Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) okudu. Lise yıllarında edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret'in etkisinde kalarak yazdığı şiirler Servet-i Fünun, Rübab dergilerinde yayımlandı. Yazı işleri müdürlüğünü Yunus Nadi'nin yaptığı Tasvir-i Efkar gazetesinde basın hayatına atıldı. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra, Ahmet Cevdet'in yayımladığı İkdam gazetesine geçti. I. Dünya Savaşı'nda Irak'taki Türk birliklerinin komutanı Der Goltz Paşa'nın tercümanlığını yapan Karacan savaş ertesinde Kazım Şinasi (Dersan), Necmettin (Sadak), Falih Rıfkı (Atay) ile birlikte Akşam gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve Milli Mücadele'yi destekledi. Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayan kurulla İsviçre'ye giden ve gözlemlerini daha sonra Lozan Konferansı ve İnönü (1943) adlı kitabında değerlendiren Karacan 1926'da İkdam gazetesini yeniden kurdu. 1926 ve 1927 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yaptı. Gazete 1928'de kapanınca Viyana'ya gitti. Yurda dönüşünde 1931-1935 arasında Politika, İnkılap, Tan gazetelerini çıkardı. Anadolu Ajansı Bulgaristan temsilciliği, İsviçre basın ataşeliği görevlerinde (1936-1948) bulundu. Bugün ve Politika gazetelerinin ardından 1950'de kurduğu Milliyet gazetesi kısa sürede geniş okuyucu kitlesi buldu. 1955 yılında vefat eden Ali Naci Karacan'ın anısına 1962'de Milliyet gazetesince "Karacan Armağanı' adıyla ödül kondu. Yaşam öyküsü Doludizgin (1986) adıyla Sadun Tanju tarafından kaleme alındı.

Bibliyografya

Ya Hürriyet ya Ölüm (1934), Lozan (1943), Doludizgin (Sadun Tanju -1986), Bir Gazeteci ve Aydın Olarak Ali Naci Karacan|ın Toplumsal Fikirleri (Zeynep Uysal -1993)