Ali Faik Demir

Ali Faik Demir 1968 yılında doğdu. 1988 Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Ali Faik Demir, 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 1995'te İstanbul Üniversitesi'nde "Fırat-Dicle Sorunu ve Türkiye'nin Güney Komşularına Yönelik Su Politikası" adlı tezini savunarak yüksek lisansını tamamladı. Uluslararası ilişkilerle ilgili doktorasını da 2000'de aynı üniversiteden aldı. Demir, halen Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bibliyografya

Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya (2003), Türk Dış Politikasında Liderler (2007)