Ali Ekrem Bolayır'dan Suut Kemal Yetkin'e Mektuplar

Yazar :
İsbn : 9753290497
Yayın Tarihi : Ocak, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 132
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Oğlak Yayıncılık
Bahsi Geçen : Ali Ekrem Bolayır, Suut Kemal Yetkin

Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin (1903-18 Nisan 1980) Urfalıdır. Babası Urfa Halveti Dergahı Post-nişini Şeyh Abdülkadir Efendi'nin oğlu ve halifesi Safvet Yetkin (1866-27 Ekim 1950). Safvet Efendi meşrutiyetin ilanından sonra açılan Meclis-i Mebusan'a Urfa Mebusu olarak katılır; bir müddet sonra da ailesini İstanbul'a getirir. Suut, Nümune-i Tatbikat Mektebi'ne verilir. Okulun müdürü İhsan (Sungu), Türkçe öğretmeni Ali Ulvi (Elöve). Suut'un edebiyattan hoşlanmaya başlaması ta o sıralara rastlar. Sherlock Holmes, Arsen Lupen, Üç Silahşörler, Kraliçe Margot, Jules Verne külliyatı... Okul bitince Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ve edebiyat hocası Ali Ekrem (Bolayır')'in dikkatini çekmesi. Şiire ilk yönelişler. Safvet Efendi klasik edebiyat zevkiyle yetişmiştir ve ara sıra şiirler de yazar. Suut'un şiire ilgisini ilk farkeden ve yönlendiren de odur. "Fuzuli'yi, Şeyh Galib'i, baba-oğul, birlikte okumuşlardır. Ona aruz veznini öğreten babasıdır ve ilk şiir denemelerini düzelten de odur. Gerisini, Galatasaray'da edebiyat öğretmeni olan. Kemal-zade Ali Ekrem (Bolayır) tamamlar... " (Mehmet Seyda, Edebiyat Dostları, İst., 1970, Kitaş y., s. 416) Ali Ekrem, sınıfta Suut Kemal'in şiir bilgisini artırırken, sınıf dışında da şiirlerini düzeltir, yönlendirir. Ekrem, Servet-i Fünun Topluluğu içinde İsmail Safa, Ahmed Reşid, Süleyman Nazif gibi isimlerin de bulunduğu daha ılımlı bir gruba dahildir. Bu grubun batılılaşırken özünü kaybetmemek, gelenekten de faydalanmak, kelime seçiminde insaflı davranmak gibi dikkat ve titizlikleri vardır. Ekrem, bu ılımlı kriterler dahilinde, bir Servet-i Fünuncudur ve hatta kimi yönlerden hayatının sonuna kadar da öyle kalır. Dilde sadeleşmenin ve aruzu terketmenin şiiri yok edeceği korkusunu hep taşır. Dolayısıyla, bir edebiyat öğretmeni olarak öğrencilerine neler anlattığı, bir şair olarak poetikası ve Suut Kemal'i yönlendirdiği anlayış da tahmin olunabilir. Yine de genç şairin Fransızca öğrendikçe ilgisini çeken şairler değişmeye başlar.
******