Ali Avni Öneş

Gazeteci-yazar, çevirmen Ali Avni Öneş 1926 yılında Giresun'da doğdu. İlkokulu Giresun'da okudu. Parasız yatılı sınavını kazanarak girdiği Galatasaray Lisesi'nde orta öğrenimini tamamladı. Öğretmeni olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun çıkartmakta olduğu "Yeni Adam' dergisinde daha öğrenciyken yazmaya başladı. Yüksek öğrenim için önce Hukuk, sonra Edebiyat Fakültesi'ne devam etti. Ailesini geçindirmek zorunda olduğu için öğrenimini yarım bıraktı. Gençlik yıllarında çeşitli gazetelerde fıkra ve eleştiri yazıları yazdı. Naim Tirali ile birlikte Karadeniz Postası gazetesini kurdu ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bu gazete kapandıktan bir süre sonra, 1958'de çevirmen yazar olarak Vatan gazetesine girdi. 1974'te bu gazetede iki yıl yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1979'da Aydınlık gazetesinde iken emekliye ayrıldı. Çalışmalarını serbest yazar ve çevirmen olarak sürdürdü. Asteriks'in ilk çevirmeni olarak kahramanlarının Türkçe'deki ad babasıdır. Zaman zaman şiir de yazdı. 11 Kasım 1982'de vefat eden Ali Avni Öneş, gazete yazıları ve çocuk kitapları dışında otuzu aşkın klasik eseri çevirerek yazınımıza kazandırdı.

Bibliyografya

Hoparlörler (1964), Atom Casusları (1974), Haltere Başlangıç ve Yay, Basit Radyo Bilgisi (1960), Giresunumuzun Değerleri - Ali Avni Öneş (Hasan Öğütçü, Mustafa Öneş -1995), Giresunlu Şairler (Seyfullah Çiçek -1997)