Aklın Bilincine Varmak ve/veya "İstanbul-1826" nın Rövanşı

Yazar : Ali Ergin Güran
İsbn : 97594603
Yayın Tarihi : Şubat, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 87
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Ufuk Reklamcılık

Aklı anlamadan akıllı olmakla övünen, zorbaların, zalimlerin yazdırdığı ve bellettiği "tarih"lerle gurur duyan ve tanımı belirsiz (veya birden fazla) olan bir mevhuma (bilime) atfen "bilimsel olmak" veya "bilimsel düşünmek" vs. gibi spekülatif iddialarda bulunarak üstünlük taslayan, üstelik "dil" gibi bir iletişim, "müzik" gibi bir rezonans kabiliyetinin nasıl kazanıldığından da bihaber olarak konuşup şarkı söyleyen insanların -kendiliğinden- anlaşabilmeleri ve akort olabilmeleri mümkün mü?.. Değil elbette!... Ve onun için de -insanlık- hala sahip veya vekil, görünür veya görünmez çobana/çobanlara muhtaç bir vaziyette... İnsandan kategorik farklı bir "Çoban-Tanrı" kavramı artık belli ki şeytan adı altında bir "örtülü şirk"i zorunlu kılmaktadır. Halbuki insanlık Tanrı'dan (Onun tecellisi olarak) gelmiş ve Tanrı'ya (Tanrılaşmaya) doğru gitmektedir. Bütün mesele, her şeyin adını (tanımını) doğru dürüst koyacak zamanın en diri insanlarına, inisiyatif tanıyıp onları -dirilikleri süresince- rehber edinmektir. Yoksa insanların, doğru-düzgün bir bilimsel (ve/veya Tanrısal) rotaya girerek "dini-tarihi" devirleri aşmasına, dolayısıyla de kendisinin hikmet-i vücudunu ortadan kaldırmasına şeytan hiçbir zaman müsaade etmeyecek ve icabında insanlığı sona erdirecek bir şekilde "kıyamet" koparacaktır. Ki bu hususta "din adamları kastı"ndan da büyük destek görecektir. A. E. Güran
******