Akagündüz Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Eserlerinden Parçalar

Yazar : Murad Uraz
Yayın Tarihi : 1938
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Suhulet Kitabevi
Bahsi Geçen : Aka Gündüz

1885 yılında Alasonya civarında bir yolculuk esnasında doğdu. Babasının adı Rizeli Finci oğullarından İbrahim Kadridir. Kendisinin asıl adı (Hüseyin Avni)iken, askerliğe girdikten sonra, o zaman meşhur (Enis Avni) konulmuş idi. aka gündüz adını 1908 den sonra bir gün Selanik'te (Abdülkerim Paşa) ile bulunurken onun müstear b ir ad kullanması tavsiyesi üzerine almış idi. Akagündüz, ilk tahsilini Serez'de ve Selanik'te yaptı. Sonra Selanik Askeri Rüştiyesine devam etti. İstanbul'a geldikten sonra Abdülhamit zamanında akrabalarından bir hatırlı zatın delaletiyle Galatasaray'a girdi. Oradan askeri sınıfı mahsusa ve Edirne Askeri İdadisine gitti. Sonra Kuleliye nakletti, oradan Harbiye'ye geçti. İkinci sınıfta iken hastalığı sebebiyle mektebi terk etti. 1910 yılında sanayi nefise ve hukuk tahsili için Paris'e gitti. Fakat iki buçuk yıl sonra tahsilini bitirmeden öldü. Akagündüz; hürriyet, istibdat mücadelelerinde çalıştı, 1909 (31 Mart) irtica hadisesi üzerine Hareket ordusu ile İstanbul'a geldi. Bir müddet sonra (Cemal Paşa) ile Adana'ya gitti, sonra İstanbul'a döndü.1910'dan beri gazeteciliği ve muharrirliği meslek edinmiş ve başka memuriyet almamıştır.1932 de saylav oldu.
******