Aka Gündüz

Yaşadığı devrin en üretken hikaye ve romancılarından, asıl adı Enis Avni olan Aka Gündüz 1885 yılında Manastır yakınlarında bir köyde doğdu, Selanik nüfusuna kaydettirildi. Çocukluk yılları babası Binbaşı İbrahim Kadri Bey'in görev yeri Serez'de geçti. İlkokulu Selanik'te bitirdi. Selanik'teki Askeri Rüştiye'ye başladıysa da eğitimini Galatasaray'ın idadi kısmında tamamladı. Güzel sanatlar ve hukuk tahsili yapmak üzere Paris'e gidip iki buçuk yıl sonra hiçbirini bitiremeden yurda dönen Aka Gündüz, Hariciye Gümrüğü'ne tayin edildi. Dönem Abdülhamit dönemidir. Siyasi ilgileri nedeniyle Selanik'e sürüldü. 31 Mart Olayı üzerine Hareket Ordusu'na katılarak İstanbul'a geldi. Bu yıllarda ilk hikayelerini yayımladı. İstanbul'un müttefikler tarafından işgalinden sonra İttihatçılarla birlikte bu kez Malta'ya sürüldü. Ankara Hükümetinin pazarlıkları sonucu Malta sürgünlüğü uzun sürmedi. Cumhuriyetin ilanından sonra Kemalist saflarda yer alan ve birbiri ardına yayımladığı romanlarıyla dikkati çeken Aka Gündüz, 1932-1946 yılları arasında Ankara milletvekilliği yaptı. Aka Gündüz 6 kasım 1958'de hayata gözlerini yumdu.

Bibliyografya

Türk Kalbi (1911), Türkün Kitabı (1913), Bozgun (1913), Muhterem Katil (1914), Katırcıoğlu: Avcı Sultan Mehmet devrinde 1508-1509 (1916), Bozgun (1918), Kurbağacık (1919), Yarım Türkler (1919), Bu Toprağın Kızları (1927), Hayattan Hikayeler (1928), Dikmen Yıldızı (1928), Odun Kokusu (1928), Tang-Tango (1928), Bir Şoför'ün Gizli Defteri (1928), Gazi'nin Gizli Ordusu (1929), İki Süngü Arasında (1929), Yazı Kitabı (1929), Demir Elin Hikayeleri (1930), Çapkın Kız (1930), Yaldız (1930), Köy Muallimi (1932), Beyaz Kahraman (1932), Yılmazların İkizleri (1932), Ben Öldürmedim-Kokain (1933), Onların Romanı (1933), Yarim Osman (1933), Üvey Ana (1933), Gazi Çocukları İçin (3 Cilt, 1933-34), Mavi Yıldırım (1934), Aysel (1933), Aşkın Temizi (1937), Çapraz Delikanlı (1938), Zekeriya Sofrası (1938 ), Aka Gündüz Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler (Murat Uraz -1938), Odun Kokusundaki Hicran (1938), O Bir Devirdi (1938), Giderayak (1939), Mezar Kazıcıları (1939), Yayla Kızı (1940), Bebek (1941), Türk Duygusu (1941), Üç Kızın Hikayesi (1943), Sansaros (1945), Bir Kızın Masalı (1945), Meçhul Asker-Gazi'nin Gizli Ordusu (1945 ), Eğer Aşk (1946), Bütün Cepheleriyle Aka Gündüz (Hilmi Yücebaş -1959), Aka Gündüz (Abide Doğan –1989), Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın (Alev Sınar -2007)