Ak İktisat Ansiklopedisi Cilt I

Yazar : Prof. Dr. Feridun Ergin, Yazı Kurulu
Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 480
Ölçü : 20 x 27,5 cm
Yayınevi : Ak Yayınları
Bahsi Geçen : Asaf Savaş Akat

ABBOT (Charles), gelir vergisi sisteminin tarihçesinde ve istatistikçiliğin gelişmesinde adı iz bırakmış bir İngiliz siyaset adamıdır. 1757 - 1849 yılları arasında yaşamıştır. İngiltere'de gelir vergisi projesini hazırlayan komisyona başkanlık etmiştir. 1801'de, ilk nüfus sayımı, Charles Abbot'un teklifi üzerine yapılmıştır. ABDURRAHMAN VEFİK, Türk maliyecisi ve devlet adamıdır. 1853'de Gözleve'de doğmuş ve 1956'da İstanbul'da vefat etmiştir. 1877 - 1878 Rus Harbinden sonra İstanbul'a gelerek devlet hizmetine girmiştir. Adliye'de "hesap kurmakla" görevlendirilmiştir. Maliye'de uzun yıllar çalışmıştır. Fransa'yı örnek tutarak devlet muhasebesini, hazine işlerini, gelir tahmin usullerini, bütçe sistemini ve emeklilik rejimini düzenlemeğe uğraşmıştır. Maliye Okulunda vergi kurallarını ve maliye tarihini okutmuştur. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Kamil Paşa ve Tevfik Paşa kabinelerinde Maliye Nazırlığı yapmıştır. Mali Islahat Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur. Teklif-i Kavaidi ve Tarih-i Mali adlı iki eseri vardır. İki ciltlik Teklif-i Kavaidi, Osmanlı vergi sistemini inceleyenlere değerli bir rehberdir. Klasik vergi kurallarının Adam Smith'den çok önce Osmanlı mevzuatında ifade edilmiş olduğunu araştırmalarıyla meydana çıkarmıştır. (F. Ergin)
******Yazı Kurulu