Aile Hukuku

Yazar : Prof. Dr. Bülent Köprülü, Prof. Dr. Selim Kaneti
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 422
Ölçü : 16 x 23,5 cm

Hukuk düzenimizin temel taşlarından en önemlisi olan ve Özel Hukukumuzun ana yapısını oluşturan "Medeni Kanun"un ve "Borçlar Kanunu"nun hazırlanmasında, İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanununun iktibas edilmek suretiyle kaynak olarak alınması, bir tesadüfün sonucu olmayıp ülkemizde yapılması zorunlu bulunan Hukuk İnkılabının biran evvel gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan bilinçli bir seçimin ürünüdür. Bu kaynağın tercih edilerek esas alınmasının başlıca nedenleri, modern ve rasyonel görüşlerle teknik esaslara dayalı olarak uzun çalışmalar sonucu hazırlanmış bulunması ve Büyük Önder Atatürk'ün gerçekleştirmeyi baştan beri düşündüğü, büyük önem verdiği kadın - erkek eşitliği ilkesinin Aile Hukukunda esaslı bir şekilde dikkate alınarak düzenlenmiş olmasıdır. Medeni Hukuk alanında, Atatürk İnkılaplarının temel felsefesine en uygun yasalar, o devirde İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu idi. Bu yasaların iktibas olunmaları suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulan Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanununun ülkemizde geniş ölçüde benimsenmesi bu nedenlere dayanmaktadır. Önemle belirtelim ki; Türk Medeni Kanununun o dönemde en inkılapçı kuralları ilke olarak Aile Hukuku kitabında (bölümünde) düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının koruduğu inkılap kanunları arasında yaralan Medeni Kanun hükümleri Aile Hukuku alanıyla ilgilidir! Yargıtay'ın bu hususları göz önünde bulundurmak suretiyle Aile Hukuku kurumlarını düzenleyen kuralların uygulanmasında ve yorumlanmasında özel bir gayret ve titizlik göstermekte olduğunu müşahede etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılaplarında en yoğun anlatımını bulan hümanist dünya görüşüyle uyum içinde bulunan geleneklerimize de Yargıtay" Aile Hukuku' alanında gerekli önemi vermekten kaçınmamıştır.
******