Ahmet Reşit Rey

1870 yılında Çankırı'da doğan Ahmet Reşit Rey , Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde üst düzey bürokratlık ve bakanlıklar yapmış bir devlet adamıdır. Türk Beşleri'nden besteci Cemal Reşit Rey'in ve tiyatro yazarı Ekrem Reşit Rey'in babasıdır. 1888'de Mülkiye Mektebi'ni bitirdi, iki sene öğretmenlik yaptıktan sonra 1890'da Saray Mabeyn Katipliğine alındı ve 14 yıl süreyle II. Abdülhamit'e sarayda katiplik hizmeti verdi. 1906'da Kudüs Mutasarrıflığı, 1907'de Manastır Valiliği, 1908'de Halep Valiliği yaptı. 18 Ağustos 1912 tarihinden 17 Ekim 1912 tarihine kadar İzmir Valiliği'nde bulundu, bu görevden ayrıldıktan sonra Mehmet Kamil Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırlığı'na getirildi. 1913'te Kamil Paşa Kabinesi düşünce, önce Mısır'a, sonra Fransa'ya gitti, Mahmut Şevket Paşa olayından dolayı gıyabında mahkum edilince bir süre Paris'te bir süre de Cenevre'de yaşadı. 1919'da yurda döndü. Ahmet Tevfik Paşa ve Damat Mehmet Adil Ferit Paşa kabinelerinde tekrar Dahiliye Nazırlığına getirildi. San Remo Konferansında alınan karar gereğince murahhas olarak Paris'e gitti. Sevr Antlaşmasını imzalamayacağını bildirdi, hem murahhaslık görevinden hem de Dahiliye Nazırlığından istifa etti. Galatasaray Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği'ne tayin edildi. Ahmet Reşit Rey 1955 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Nazariyat-ı Edebiye (1912), Gördüklerim Yaptıklarım: 1890-1923 (1945-1947)