Ahmet Muhtar Ataman

Avukat ve müzik eğitimcisi Ahmet Muhtar Ataman 1896 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, bir müddet Fransızca eğitim yapan "Alliance Israélite' adlı okula devam etti. Ortaokul eğitimini ise "Rehber-i İttihadi Osmani' adlı özel okulda yaptı. Ahmet Muhtar İstanbul Muallim Mektebinde okurken, öğrenimini yarım bırakmış ve yedek subay olarak Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Savaşın bitiminden sonra, İstanbul Galatasaray Lisesinde bir süre müzik öğretmenliği yaptı ve oradan da Konya Lisesi müzik öğretmenliğine tayin edildi. 1924 yılında Ankara Musiki Muallim Mektebinin açılmasıyla bu okulda müzik nazariyatı öğretmeni olarak göreve başladı. Ahmet Muhtar Ataman, eğitimciliğinin yanında yazı hayatında da büyük başarılar sağladı. İstanbul'da "Dar-ül Elhan' mecmuasına, Ankara'da "Terbiye' dergisine çok sayıda makaleler yazdı ve Ankara'da ancak sekiz sayı çıkan "Musiki' adlı bir dergi yayınladı. Ahmet Muhtar Ataman bir yandan da kendi eğitimine devam ederek 37 yaşında Ankara Erkek Lisesini bitirdi. Daha sonra da girdiği Ankara Hukuk Fakültesinden 1936 yılında mezun oldu. Fakat hayatı boyunca hukukçu olmadı ve müzikle uğraşmaya devam etti. Batı dünyasının çok sevilen şarkı ve aryalarını Türkçe'ye adapte etti, bu arada kendisi de bazı okul şarkıları besteledi. Türk Dil Kurumu'nda çalışmalara katılarak büyük sözlükte müzik terimlerini hazırladı. Ahmet Muhtar Ataman 27 Nisan 1962'de vefat etti.

Bibliyografya

Musiki Tarihi (2 Cilt, 1928-1947), Musiki Alfabesi İle Musiki Tedrisatı nasıl Yapılır (1940), Bayanın Kabulü - Bir Bebek Müsabakası (1944), Musiki Alfabesi (1946-1958-1960-1980), Musiki Dersleri (1951),

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Muhtar Ataman kitapları (3)