Ahmet Kutsi Tecer

Yazar : Sevgi Gökdemir
İsbn : 9751700078
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bahsi Geçen : Ahmet Kutsi Tecer

Yazı hayatına Mütareke döneminde girip Cumhuriyet'in 10. Yılı'na doğru adını duyuran şairlerden Ahmet Kutsi Tecer (1901 - 1967)'in "Türk Büyükleri Dizisi"nde tanıtılması vazifesini Kültür ve Turizm Bakanlığı bana teklif etti. Teklifi kabul ettim ve elinizdeki kitapla bu vazifeyi yapmış oldum. Ahmet Kutsi Tecer, "Güzel Türkçe" ile yazan bir şair ve tiyatro yazarıdır. Şair olarak da, tiyatro yazarı olarak da birinci sınıf bir san'atkar sayılamaz. Ancak, hem şair, hem tiyatro yazarı olarak Türk edebiyatında kendine mahsus bir yerin sahibidir. Genç yaşta: "Ben ömrümün sonuna kadar Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım" diye ahdetmişti. San'atkar, folklorcu, hoca ve aydın olarak bu ahdine sonuna kadar sadık kalmıştır. Anadolu'yu gerçekten dinlemiş ve san'atkar şahsiyeti bakımından asıl mühimi Anadolu'nun sesini mısralarında gerçekten dinletebilmiş ve temsillerinde milli hayatımızı canlandırmayı başarmıştır. Orda Bir Köy Var Uzakta, Yörük Hasreti, Yağmur Duası, Heno'nun Gözleri Yolda, ve özellikle, öncelikle ve tek başına Ağaç, bozkırımızın; yorgun, bakımsız, çorak toprağımızın, bu toprak üstünde yalnız, garip, hatta gaip, kimsesiz ve çileli insanımızın sesi olmaya layık, gönül sızımızı dile getiren seçkin lirik şiirlerdir. Çok tanınan, her şiir defterinde yer alan Nerdesin, Ben Süleyman, Nigâr'la Hünkâr, yazarına şair dedirtecek şiirlerdir. Köşebaşı ve Koçyiğit Köroğlu, tiyatro edebiyatımızda çoktan yerini almış iki eserdir. İkisi de, Köşebaşı daha önde olmak üzere hem teknik özellikleri, hem de milli hayatı aksettirmeleri bakımından tiyatro edebiyatımızın klasiklerinden sayılmaktadır. Tecer'in samimi, dürüst, ciddi, kültürlü, vatansever, halkçı, cumhuriyetçi, milliyetçi aydın şahsiyeti de gençlerimiz bakımından dikkat edilmeye değer özellikler taşımaktadır. Ahmet Kutsi Tecer çağdaşımdır, ama yaşasa bugün 88 yaşında olacaktı: onun öldüğü sene doğan çocuklarımız bugün 20 yaşında yükseköğrenimlerini bitirmek üzeredirler. Bu bakımdan her tarihi olduğunu görmek beni sevindirecektir.
******