Ahmet Kutsi Tecer Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Özbalcı
İsbn : 9753382308
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 270
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Akçağ Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Kutsi Tecer

Cumhuriyet dönemi kültür ve edebiyat hayatımızın en verimli kalem sahiplerinden birisi olan Ahmet Kutsi Tecer (1901 - 1967), hem Doğu, hem Batı'nın kültür ve medeniyetlerini besleyen değerleri yakından tanımış, geniş ufuklu, bilgili, dikkatli, çalışkan, zarif, hoşgörü sahibi, çok yönlü bir sanat ve fikir adamıdır. Şair ve tiyatro yazarıdır, eğitimcidir, folklor araştırmacısıdır. Ayrıca halk edebiyatı ve halk tiyatrosu ile ilgili pek çok değerli araştırma ve incelemenin de sahibidir. Geniş ve çok değişik kaynaklardan beslenen zengin kültürü sayesinde, hemen herkesi kolayca etkileyebilecek ve onların önünde yeni ufuklar açabilecek kadar da kendisini iyi yetiştirmiş bir aydındır. Bilindiği gibi, Cumhuriyet'in ilanından itibaren ülkemizde her türlü basın ve yayın vasıtaları ile sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinin üstlendiği başlıca görevler arasında, Cumhuriyet idaresinin öngördüğü doğrultuda Türk insanını kendi köklerine ve öz kültürüne döndürmek, böylece yeni baştan şekillenecek olan Türk toplumunu çağdaş ve medeni dünyanın hür ve bağımsız bir üyesi haline getirmek de vardır. Kültür, sanat ve edebiyat hayatımızda bu maksatla çok hummalı ve verimli faaliyetler yürütülür, fikirler üretilir, edebiyatın bütün imkânları kullanılarak değişik konularda eserler kaleme alınır. Devletin bütün kurum ve kuruluşları ile desteklediği, Halkevleri ve Halkodaları aracılığı ile bizzat içinde yer aldığı, teşvik edip yönlendirdiği bu faaliyetler, devrin hemen bütün yazarları üzerinde etkili olmuş, hangi sahada eser verirse versin, kalemini bu ideale adayan pek çok ünlü yazarın yetişmesini sağlamıştır. Bunlar arasında elbet güdümlü bir sanat ve edebiyat anlayışı uğruna sanat yeteneklerini feda edenler bulunmakla beraber, estetikle düşünceyi bağdaştıran, sanatın ilkelerinden hiç taviz vermeden başarıya ulaşan değerli kalemler de vardır. Söz gelimi bizim bu çalışmamıza konu teşkil eden Tecer'in, aynı yıllarda yaşayıp eser veren sanat adamları arasında sanatını devletin resmi görüşü emrine en fazla veren bir sanatçı olmasına rağmen, yer yer sanatının kuvvetli çizgileri ile yer yer de çok sağlam bir karakter adamı olarak dikkati çektiği görülür...
******