Ahmet Kutsi Tecer Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler

Yazar : Hayri Ataş
İsbn : 9756524936
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 184
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Hikmet Neşriyat
Bahsi Geçen : Ahmet Kutsi Tecer

Cumhuriyet Devri edebiyatçımızın önemli simalarından Ahmet Kutsi Tecer, edebiyatçı kimliğinin dışında eğitimci, yönetici, halk edebiyatı araştırmacısı gibi birçok yönüyle karşımıza çıkar. Yıllarca öğretmen olarak birçok yerde görev yapan Tecer, yeni kurulan Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarını benimseyerek, onları yaymaya ve yerleştirmeye çalıştırmıştır. Halka bir şeyi anlatabilmek için onu tanımak gerektiğine inanan Ahmet Kutsi, görüşleri, çalışmaları ve eserleri ile tam bit halkçı, halk adamı olarak görülür. Daha on sekiz yaşında iken, "Ben sonuna kadar Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım" diyen Tecer, halkı anlamış aydın bir sanatkârdır ve ömrünün sonuna kadar da bu sözüne sadık kalmıştır. Elinizdeki küçük kitap, sanat ve fikir hayatımızın bu mümtaz şahsiyetini tanıtmayı amaçlamaktadır. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde Ahmet Kutsi Tecer'in hayatı, şahsiyeti ve sanatı üzerinde durulmuştur. II. bölümde ise eserlerinden örneklere yer verilmiştir. III. bölümde Ahmet Kutsi Tecer üzerine yazılan yazılardan örnekler yer almaktadır. Seçilen metinlerde bugün artık sık kullanılmayan ve anlaşılmayacağını düşündüğümüz kelimelerin anlamlarını dipnotlarla belirttik...
******