Ahmet Hikmet

Yazar : İsmail Hikmet
Yayın Tarihi : 1933
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 37
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Kanaat Kütüphanesi
Bahsi Geçen : Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Yalnız edebiyatımız tarihinde değil fakat Türkçülük tarihinde de büyük bir yer tutacak olan Ahmet Hikmet 1287 tarihinde rebiyülevvelin üçünde İstanbul'da doğmuştu. Aslen aileleri Moralıdır. Babası Yahya Sezai Efendi Girit'te, Cezair-i Bahrisefit'te kapı kethüdalıklarında bulunmuştu. Tasavvufa mütemayil bir şairdi. Basılmamış bir divanı da vardır. Ataları Abdülhalim ve Hafız Hacı Ahmet Efendiler Koron ve Trapoliça taraflarında uzun yıllar müftülük etmişlerdi. Bundan dolayı da aile lakapları "Müftizade" kalmıştı. Mora isyanı zamanında müftü olarak Mora'da bulunan büyük babası Abdülhalim Efendiyi Rumlar çok feci bir surette öldürmüşlerdi. Gaza bulayarak yakmışlardı. Abdülhalim Efendi zamanının âlim ve fazıl bir şahsiyeti idi. Tab'ında şairlik de vardı. Eserleri de kendisini kurban eden felaketin kurbanı olup gitmiştir. Babası i 294 te yani Abdülhamid'in tahta çıkmasından bir yıl sonra öldüğü zaman Ahmet_ Hikmet henüz yedi yaşlarında bir çocuktu. Babasının sağlığında devama başladığı iptidai mektebine gidiyordu.
******