Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet, 1870'te İstanbul'da doğdu. Süleymaniye Mahalle Mektebi'nde, Dökmeciler'deki Taş Mektep'te, Aksaray'daki Mahmudiye Vakıf Rüşdiyesi'nde ve Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'nde okuduktan sonra girdiği Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nden 1888'de mezun oldu. Tarımla alakalı "Patates', kadın güzelliği ve cilt bakımıyla alakalı "Tuvalet yahut Letafet-i Aza' adlı iki çeviriyle edebiyat dünyasına giren Ahmet Hikmet, 1893'den itibaren Servet-i Fünun yazı ailesine katıldı. Konsolosluk Hizmetleri Kalemi'ne memur tayin olunan Ahmet Hikmet, görevli olarak Marsilya, Pire ve Kafkasya'da bulundu. 1896'da İstanbul'a dönerek ilk memuriyet yerinde Ser-halifeliği'ne atandı ve Meşrutiyet'e kadar Hariciye Nezareti merkezinde çalıştı. 1898'den 1908'e kadar Galatasaray Sultanisi'nde öğretmenlik de yapan Ahmet Hikmet, bir süre Nafia Nezareti Ticaret Müdiriyeti Umumisi'nde de bulunduktan sonra tekrar Hariciye Nezareti'ne döndü. 1913'te Peşte Başşehbenderi (Büyükelçi) olan Ahmet Hikmet, 1918'de İstanbul'a döndü ve önce Abdülmecit Efendi'nin Ser-karinliği'ne atandı. 1926'da Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Ticaret Genel Müdürlüğü'ne getirildi ve aynı yıl içinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Anadolu - Bağdat Demiryolları ile Elektrik Şirketi İdare Meclisi azalıklarında da bulunan Ahmet Hikmet 19 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Leyla Yahut Bir Mecnunun İntikamı(1891), Haristan ve Gülistan (1901), Alpaslan, Kadın Oyuncak Değildir, Çağlayanlar (1922), Gönül Hanım (1920), Yeni Mektep Nedir? (1932), Müftüoğlu Ahmet Hikmet (Fethi Tevetoğlu -1951), Müftüoğlu Ahmet Hikmet (Hikmet Dizdaroğlu -1964)