Ahmet Faik İnsel

Prof. Dr. Ahmet Faik İnsel 13 Mart 1955’te İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. 1984’ten sonra bu üniversitede akademik kariyerine başladı, doçent, profesör oldu. Gene bu üniversitenin İktisat Fakültesi’nde 1994-1994 yılları arasında dekanlık,  1994 yılından sonra rektörlük görevi yaptı.  
2001 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Üniversite’de Ekonomik Deparmanların Başkanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda 1994 yılından beri Galatasaray Üniversite’sinin Fransız Üniversiteleri ile işbirliği konsorsiyumunun koordinatörlüğünü de yürütmektedir.
Halen Galatasaray Üniversitesi’nde makro ekonomi ve kalkınma projeleri gibi dersler veren Prof. Ahmet İnsel’in siyasal, sosyal ve ekonomik içerikli, Fransızca ve Türkçe kitaplarının yanında çok sayıda makale ve bildirileri de yayımlanmıştır

Bibliyografya

Le Tiers-Monde: Poids et Mesures (1982),  La Turquie Entre l’Ordre et le Développement (1984), Türkiye Toplumunun Bunalımı (1990), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye (1991), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi (1993), La Turquie et l|Europe; Une Relation Tumultueuse (1999), Solu Yeniden Tanımlamak (2000), Kemalizm, Modern Türkiye’de Siyasi Düsünce (2001), La Turquie et le Développement (2003), Türkiye’de Ordu, Bir Zümre Bir Parti (2004), Neoliberalizm Hegemonyanın Yeni Dili (2004),  Kürt Sorununda Çözüm Önerileri (Kolektif, 2009)