Ahmet Ege

Prof. Dr. Ahmet Ege, 1979 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra sırasıyla, Kayseri Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet (1985-1987),  Ankara Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1987-1992),  Pasteur Hastanesi El Cerrahisi Bölümünde Araştırma Görevlisi (Fransa, 1990), Columbia Üniversitesi'nde Visiting Fellow (ABD, 1990-1992), Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor (1993),  Institut Calot- Berck'te omurga cerrahisinde Asistan (Fransa, 1993-1994), Marmara Üniversitesi Acil Yardım ve Trafik Hastanesi'nde Başasistan (1994-1997),  Institut de la Main - Paris'te el cerrahisinde Asistan (Fransa, 1997), Villa Stuart - Roma'da atroskopik cerrahi Asistanı (İtalya, 2000-2001),  Karaelmas Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD'de 2000'de Yrd. Doçent, 2003'te Doçent, 2008'de Profesör olarak görev yaptı. Prof. Ahmet Ege, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 2001'den buyana Başkan, 2010'dan sonra da Cerrahi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bibliyografya

Arthroscopia di Gomito: Complicazioni (Dirsek Artroplastisi: Komplikasyonlar)' (Milano - P.P. Mariani, R. Ciatti,  G. Camillieri,  F. Margheretini ile - 2001), Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi Kavramlar Sözlüğü (2007)