Ahmet Cevdet (İkdamcı)

İkdamcı lakabıyla da tanınan Ahmet Cevdet 1865'de İstanbul'da doğdu. Kaptanpaşa Rüştiyesi, Mekteb-i Sultani (1884), Hukuk, Mülkiye mezunudur. Reji ve Osmanlı Bankası'nda çalıştı. Takvim-i Vakayi, Tercüman-ı Hakikat, Sabah, Tarik, Saadet, İkdam gazetelerinde yazdı, başyazarlık yaptı. 1894'de İkdam gazetesini çıkardı. İlk yayıncılardandı. İkdam Kütüphanesi adıyla birçok kitap bastı. İttihad ve Terakki muhalifi idi. 31 Mart vakasından sonra Avrupa'ya gitmeye mecbur kaldı. 1909'dan 1923'e kadar Avrupa'da kaldı. Yurda döndükten sonra gazetesinde yer alan bir haberden dolayı İstiklal Mahkemesi'ne verildi ise de beraat etti. Bu olay üzerine siyasi hayattan tamamen çekildi. Ahmet Cevdet, özellikle gazeteciliğin gelişmesinde büyük rol sahibi olmuştur. Rotatif baskı tekniğini ilk defa basında denedi. Meşrutiyetin ilan edildiği günün gecesinde İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet ile Sabah gazetesi sahibi Mihran efendiler, gazete provalarını görmek için gelen sansür memurlarını geri çevirip, gazetelerin hür ve sansürün yasak olduğunu söylediler. Böylelikle ilk defa sansürün kaldırılmasına önayak oldular. Özgürce yayınlanan gazetelere halkın ilgisini büyük oldu, bazı gazeteler satışlarını iki binlerden beş binler düzeyine çıkardılar. Fiyatı on kuruş olan İkdam gazetesinin karaborsada yarım liraya kadar alıcı bulduğu söylendi. Türkçülük fikrini benimseyen Ahmet Cevdet, İkdam Kütüphanesi adı altında birçok eser yayımlayarak yayımcılığın gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. Ahmet Cevdet 1935'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

İkdam Gazetesinde Çanakkale Cephesi (Murat Çulcu, 2 Cilt -2000)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Cevdet (İkdamcı) kitapları (2)