Ahmed Yüksel Özemre

1935 yılında Üsküdar'da doğan Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre, 1954'de Galatasaray Lisesi'nden, 1957'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü'nden ve Temmuz 1958'de de Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Milli Enstitüsü'nden mezun oldu. Özemre Türkiye'nin ilk Atom Mühendisi'dir. 1969 yılında Profesör olan Ahmet Yüksel Özemre İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsü ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlıklarını 11 yıl yürüttükten sonra 1984'de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Ayrıca Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, İst. Üniv. Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Müdürü, Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu Üyesi, TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi kurucu kurul üyesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü gibi görevlerin yanı sıra Türkiye'yi NATO Bilim Komitesi'nde, OECD Nükleer Enerji Ajansı Yönetim Kurulu'nda, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) Konseyi'nde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdinde de yıllarca temsil etti. 1998-2000 arasında Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. nin Genel Müdürü'nün "Akkuyu Nükleer Santral İhalesi" konusunda Danışmanı olarak çalışdı. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre 25 Haziran 2008'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Galatasaray|ı Mekteb-i Sultanisinde Sekiz Yılım, Gel de Çık İşin İçinden, Hasretini Çektiğim Üsküdar, Geçmiş Zaman Olur ki, Üsküdar Ah Üsküdar, Üsküdar|da bir Attar Dükkanı, Üsküdar|ın Üç Sırlısı, Portreler Hatıralar, İlimde Demokrasi Olmaz, Türkiye'nin Çernobil Çilesi, İslam'da Aklın Önemi ve Sınırı, Kamil Mürşid'in Portresi, Kur'an-ı Kerim ve Tabiat İlimleri, 50 Soruda Türkiye'nin Nükleer Enerji Sorunu, Din İlim Medeniyet, Toma'ya Göre İncil, Ah Şu Atomdan Neler Çektim, Muhabbet ve Mücadele Mektupları, Din ve Misyonerlik, Akademik Yıllarım, 20. Yüzyılda Fiziğe Yön Verenler, Nötronların Difüzyon Teorisi 2 Cilt, Teorik Fizik Dersleri 8 Cilt, Çağdaş Fiziğe Giriş, Fiziksel Realite Meselesine Giriş, Çağdaş İlmi Tefsirde Vehmin Egemenliği, Vahye Göre Akıl - İslâm|da Aklın Önemi ve Sınırı, Abdülkadir El Cezairî|nin Kitabü-l Mevakıf|ından Seçmeler ve Yorum; Fizikte Matematik Metotları, Ahmet Yüksel Özemre İle Sohbet (Mehmet Göze –2002)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmed Yüksel Özemre kitapları (42)