Ahlak Nizamı

Yazar : Doç. Dr. Nurettin Topçu
Yayın Tarihi : 1961
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 109
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Milliyetçiler Derneği Neşriyatı

Aradığımız nizam, dünyamızdaki ruh nizamını tehdit eden iştihalarla, ihtirasların saltanatını devirerek, onun yerine aklın saltanatını ikame edecektir. Asrımız, sonsuz iştihalarla doymayan kinlerin cemiyeti ikiye böldüğü asırdır. Büyük milletler, bu iki cepheden birini tuttular. Bugün, demokrasilerin iştihasıyla, komünizmin kini dünyayı ikiye bölmüş bulunuyor. Küçük milletlerle Batı medeniyet ailesinin dışında kalan cemiyetler, bu ikisinden, hangisine katılacaklarını düşünmektedirler. Ancak, seçim ihtiyarı kendi ellerinden çıkmış bulunmaktadır. Gelenekçi demokrasilerle, inkılapçı komünizmin tazyiki altında bunalmış haldedirler. Coğrafi zaruretler ve zümre menfaatleriyle aklıselimi yolundan şaşırtan propagandacılık, kâh birinin, kâh öbürünün aldatma silahıdır. Yarınki dünya nizamını kuracak olan ve yeryüzünde çoğunluğu teşkil eden küçük milletler, her ikisinin çürültücü tazyiklerinden kurtularak, kendi inanışlarını yoğuracak felsefe sistemini kendileri yapmaya mecburdurlar. Bütün hadiseler, kurulacak nizam ve ahlak temellerine dayanması zorunlu olduğunu büyük halk tabakalarına anlatmış bulunuyor. Aynı zamanda, içtimai adaletin teminat altına alınması kendinden geçilmez bir zarurettir. Tarihi maddecilik, şimdiden çürümüş, kapitalizm çoktan müflistir. Bu iki sistemin ikisinin de dışında kurulacak bir sosyal adalet nizamı, milliyetçiliğin ve ruhçuluğun temelleri üstünde ancak yeni bir iş ahlakının prensiplerini mustarip insanlığa sunmak suretiyle, karanlıkta kalan ruhlara aydınlık, vicdanlara ebedi tatmin getirebilir. İnsanlığımızı komünizm tehlikesinden koruyabilecek esasları evvelki bir denemede kısaca anlatmıştık. O kitaptaki yazıların yedi tanesini, bu cildin içindeki yazılara, zaruri bir başlangıç olduklarından, tekrar etmekten çekinmedik. Yarınki Türkiye'nin meselelerini halle ilk adım teşkil edecek olan bu düşünceler, aradığımız nizamın temelleridir.
******