Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları (1919-1922)

Yazar : Mevlüt Çelebi
İsbn : 9789751630032
Yayın Tarihi : 2015
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 280
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Atatürk Araştırma Merkezi

Türk İstiklâl Savaşı, siyasi tarihimizde olduğu kadar toplumsal belleğimizde de derin izler bırakmış bir var oluş yok oluş mücadelesinin tarihidir. Geniş bir coğrafyada ve farklı insan tiplemelerinin çeşitli şekillerde etkileştiği, karşı karşıya geldiği bu savaş ve süreç, sıradan insanların tarihinde meydana getirdiği değişimler, travmalar ve kaybolan umutlar bakımından hâlâ incelenmeye muhtaçtır.
Esas itibarıyla, milletimizin tarihinde böylesine önemli bir yer tutmasına rağmen Milli Mücadele tarihimizin bütün yönleriyle ve yeterince derinlemesine incelendiğini söylemek mümkün değildir. Bu savaşı ve süreci çeşitli açılardan inceleyen çalışmalar artarak devam etmektedir. Bilimsel araştırmaların gecikerek de olsa yapılıyor olması belirttiğimiz eksikliği, zamanla telafi edecektir. Ancak döneme tanıklık etmiş insanların büyük bir kısmının terk-i hayat etmiş olmaları telafisi mümkün olmayan kayıplar yaratmaktadır. Tarihimiz için böylesine önemli bir döneme tanıklık etmiş yüz binlerce, milyonlarca insan olmasına rağmen, tanıklıklarının kayıt altına alınmamış olması anlaşılır bir ihmalkârlık değildir. Savaşa katılmış asker ve sivillerin anıları yayınlanmış veya derlenmiş olmasına rağmen bu savaşın bütün sıkıntılarını çekmiş insanların yaşadıklarının âdeta yok sayılması, o dönem hakkında yapılacak çalışmaların sözlü kaynak kısmını hep eksik bırakacaktır. Savaştan hemen sonra, tanıklıkları kayıt altına almaya dönük çabalar başlatılmış olmasına rağmen devamının getirilmeyişi de dikkat çeken noktalardan biridir.
Belirttiğimiz nedenlerden ötürü İstiklâl Savaşı hakkındaki her türlü sözlü tanıklık büyük önem taşımaktadır. İki gazetede yayınlanan anıları bir araya getirip tarih camiasına sunmanın, yukarıda sözünü ettiğimiz eksikliği kısmen gidereceğini düşünüyoruz. Halk gazetesinde 1925 ve Ahenk gazetesinde 1926’da yayınlanan anıların dikkat çekici yönleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, değişik sosyal tabakadan insanların tanık oldukları anıları bir araya getiren tefrikalar -Ahenk gazetesinin bazı sayıları eksik olmasına rağmen- savaşın sıradan insanların hayatlarını nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olmaktadır...
******