Ah Tuna Vah Tuna

Yazar : Samiha Ayverdi
İsbn : 9757553-247
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı

AH TUNA V AH TUNA, benim büyük bir zevkle, hayranlıkla okuduğum kitaplardan biri. Samiha Ayverdi Hanımefendi altmış dokuz makalesiyle, karşımıza altmış dokuz renkli fotoğraf koyuyor. O fotoğrafların her birinde, kendimizi ve çeşitli özellikleriyle milletimizi görüyoruz. Bana göre AH TUNA VAR TUNA yetmiş odalı muhteşem bir saraya benziyor. Her odasında ayrı çizgiler, ayrı renkler, ayrı güzellikler olan esrarengiz bir saray. Odalardan, yani konulardan birini okurken, ötekisinin davetine de bir an önce yetişmek istiyorsunuz. Bu merak, bu istek, bu zevk, önce eserin dilinden, güzelim Türkçesinden kaynaklanıyor. Samiha Ayverdi Hanımefendi'nin zengin ve renkli Türkçesi, Yahya Kemal'in ifadesiyle "anamızın sütü gibi helal ve güzel bir Türkçe". Bu sıcak Türkçenin söz dizimi de çok önemli. Yani yazarımız, ne ana sütümüze akrep zehiri karıştırmıştır ne de çarpık, devrik cümlelerle güzelim konularını nadasa bırakılmış bir tarla haline getirmiştir. Başkalarını bilmem ama ben, uyduruk kaydırık kelimelerle ve devrik cümlelerle yazılan bir kitabı okumaya başladığım zaman, kendimi, nadasa bırakılmış bir tarlada yürüyormuşum gibi yorgun bitkin hissediyorum. AH TUNA VAH TUNA Türkçe zevkiyle, tarih şuuruyla ve bizim kültür değerlerimize bağlı kalınarak yazılan hatıralar, tespitler, tahliller ve ibretler harmanı. Her Türk aydınının okuması gereken bir eser. Ben şahsen, bu yetmiş odalı esrarengiz sarayın odalarında dolaşırken, Ziya Gökalp merhumun Malta Konferansları'nda üzerinde ısrarla durduğu bir konuyu hatırladım. Ziya Gökalp diyor ki: "Tarih boyunca, milletlerin hayatında, hars yani kültür, medeniyetleri daima mağlup etmiştir. Çünkü medeniyetlerin meydana getirdikleri zevkler vardır. O zevkler, zamanla milletlerin gevşemelerine, bozulmalarına yol açar. Kültürler ise, insanları bir millet şuuru etrafında birleştirir. Kültürler, milletlere daima bir canlılık, bir beraberlik ruhu aşılar. Bu bakımdan medeniyetlerin gevşettiği, zevke saraya götürüp dağıttığı milletleri, sağlam kültürleriyle ayakta duran milletler, daima mağlup ederek hâkimiyetleri altına almışlardır. Tarihte bunun örnekleri vardır. Mesela Medyalılar, medeni bir milletti; Parslar o zaman medeniyetsizdi, barbardı... Yavuz Bülent Bakiler
******Samiha Ayverdi