Affan Egemen

Affan Egemen 1907 yılında İstanbul'da doğdu. 1929 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1932 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1934 yılında Ziraat Bankası Hukuk İşleri Tetkik Memuru olarak göreve başlayan Affan Egemen daha sonra 1957 yılında Hukuk İşleri Raportörü, 1944 yılında Hukuk İşleri Müdür Muavini, 1950 yılında Hukuk İşleri İkinci Müdürü, 1951 yılında ise Hukuk İşleri Müdürü oldu. 1952 yılında Baroya kaydoldu ve Hukuk Müşaviri olarak görevine devam etti. 1955 yılında Umumi Katipliğe getirildi.
Affan Egemen 1999 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Hukuk Bilgisi (1945), Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Memur ve Müstahdemlerini Alakalandıran Mevzuat (1958), İstanbul'un Çeşme ve Sebilleri - Resimleri ve Kitabeleri ile 1165 Çeşme ve Sebil (1993)