Adnan Adıvar Hayatı ve Kişiliği

Yazar : Turhan Ada
İsbn : 9786055592455
Yayın Tarihi : Kasım, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 384
Ölçü : 21 x 28,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür A.Ş.
Bahsi Geçen : A. Adnan Adıvar, A. Adnan Adıvar

Bu çalışmanın amacı Dr. Adnan Adıvar'ı yaşamı ve kişiliği ile sağlıklı biçimde yansıtabilmektir. Bizi böyle bir araştırma yapmaya yöneten temel neden, Türk Devrim Tarihi olarak adlandırılan çizginin önemli figürlerinden biri olan bu önemli ismin akademik ölçütlere uyularak hazırlanmış bir biyografisinin bulunmayışıdır. Sözü edilen eksikliğin, işaret edilen dönemin anlaşılması noktasında bir engel teşkil ettiği reddedilemez bir gerçektir. İşte, araştırmamızın sorunsalını da bu husus oluşturmaktadır. "Batıcı" ve "özgürlükçü" bir bilim adamı olarak tanınan Adıvar'ın, aynı özellikleri taşıyan kişi ve kurumlarla bazen yan yana bazen de karşı karşıya gelmesinin ardındaki nedenler, bir "bilim tarihçisi" olarak sivrilmesinde etkili olan unsurlar, sözü edilen tarihsel çizgiyi sorgularken vardığı sonuçlar vb. birçok nokta aydınlığa kavuşmayı beklemektedir. Yukarıda da işaret edildiği üzere, araştırmamız, önemli bir boşluğu doldurmaya yöneliktir. Bu hedefe doğru gidilirken, dağınık halde bulunan birçok bilgi parçasının bir araya getirilmesi söz konusudur. Böylece, mercek altına alınan dönemin temel özellikleri ve politik gelişmeleri yansıtılırken, yakın tarihimiz ile ilgili birçok nokta berraklaşmış olacaktır. Vurguladığımız bu amaç ve hedeflere doğru ilerlerken, daima sorgulayıcı, araştırıcı ve tenkitçi bir yaklaşımla problemi ele almak temel prensibimiz olmuştur. Araştırmamızı yaparken faydalandığımız kurumlar ise şunlardır: ATASE Arşivi, TTK Arşivi, TBMM Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Tıp Tarihi Enstitülerinin arşivleri, İstanbul Üniversitesi kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, İstanbul Belediyesi Taksim Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, TDV İslam Araştırmaları Enstitüsü…
******