Adım Adım Osmanlı Tarihi 1648 - 1789 Duraklama: Arayış Yılları

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 144
Ölçü : 22 x 30 cm
Yayınevi : Boyut Yayın Grubu

Adım Adım Osmanlı Tarihi; 1299' da Osman Gazi'nin, Osmanlı Beyliği'ni kurmasıyla başlayıp son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin'in 17 Kasım 1922 günü ülkeyi terk etmesine kadar geçen 623 yıllık bir dönemi kapsamakta... Bu dönemde 36 padişah, devletin başına geçti. Farklı özellikteydi devletin başındakiler. Bunlar arasında devleti çok iyi yönetenler, ordunun başında zaferden zafere koşanlar çoğunluktaydı. Padişahların bazılarında "av merakı", bazılarında "hanım merak!" daha ağır bastı; devlet işleri unutuldu. Çocuk yaşta başa geçenler oldu. İçlerinde akıldan yoksunları da vardı. Sonuçta devlet büyüdü, zarar gördü ve yıkıldı. 623 yıllık bu süreçte çeşitli olaylar, ekonomik ve sosyal yapılarında farklılıklar görüldü. İyiler, kötüler... Doğrular, yanlışlar... Günahlar, sevaplar... İnsan, çoğu kez düşünür ve kendi kendine sorar: İnsanın dünü nasıldı? Ne gibi mücadeleler verdi? Bugünkü kültür ve medeniyete nasıl ulaştı? İstedik ki, insan bu tür soruların karşılığını rahatlıkla bulup geçmişteki olayları öğrensin. Aynı zamanda düşüncelerini olgunlaştırsın ve kültür yönünden yükselsin. İşte, bu amaçla yola çıktık. Üç kıtaya yayılarak evrensel bir imparatorluk kuran Osmanlı Devleti'nin tarihini, kronolojik bir sıra içinde vermeyi uygun gördük. Bu, bir ihtiyaçtan doğdu. Çünkü elimizde İsmail Hami Danişmend'in "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi"nden başka geniş kapsamlı kronolojik bir kaynak yoktu ve bu da, dilinin eskiliği nedeniyle kullanışsız bir hal almıştı. Biraz da sıkıcıydı. Hatta, bilim adamları ve yazarlar dışında, çoğu kimse tarafından bilinmiyordu bile... Bu olumsuzlukları göz önüne alarak, hazırladığımız bu kronolojik albümde; öncelikle, geleceğe ışık tutması açısından, geçmişte yaşananları genç kuşaklara aktarmayı düşündük. Albümde, her padişahın hayatını ve o dönem içindeki olayları resim, harita ve tablolar eşliğinde kronolojik bir sıra içinde vermeye çalıştık
******