Abidin Daver

Gazeteci, yazar, devlet adamı Abidin Daver 1886 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde başlayan Daver, daha sonra sonra girdiği Mekteb-i Sultani'yi 1907 yılında tamamladı. Yüksek öğrenimini Sanayi-i Nefise Mektebi'nde sürdüren Daver, öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelere yazılar yazmaya başlamıştı. 1908'den sonra gazeteciliği meslek edinerek önce Tasvir-i Efkar'da, sonra Yeni Gün, Tercüman-ı Hakikat, İkdam ve Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı olarak "Hem nalına hem mıhına' başlığı altında yazdığı fıkralar ile geniş okur kitlelerinin beğenisini kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün 13 numaralı üyesi olan Daver, 1929-1930 yılları arasında Kulübün başkanlığını da üstlendi. 1939-1943 arasında İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Daver, yazıları ile Türk denizciliğine katkılardan dolayı sivil amiral olarak da anılır. 8 şubat 1954'te ölümünün ardından ismi Denizcilik Bankası'nın bir şilebine verildi.

Bibliyografya

Mazlum Şehzade Cem (1909), Kanatların Zaferi, Deniz (1932), Gemi (1932), Mülazımın Romanı (1936), Güzelleşen İstanbul (1944), Dünkü Bugünkü Yarınki İstanbul (1944), Türk Denizciliği (1947), Yenileşen İstanbul (1947), XX nci Yyıl, Barbaros Hayrettin Paşa (1953)