Abideleriyle ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi Cilt 2

Yazar : İ. H. Konyalı
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 548
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Yeşilay Cemiyeti

Kocaasya'nın Avrupa ile el sıkıştığı bir yere kurulan Üsküdar'ın tarihi; bir ummandır. Bu iki cilt, bu ummanın bir damlası bile olamaz. Tarih, burada üst üste yığılmış, iç içe girmiş gibidir. Adlandırabildiğimiz, adlandıramadığımız medeniyetleri yaşayan Üsküdar'ın tarihinin tam kadrolu İlim Heyetleri tarafından incelenmesi lazımdır. Bakir konular büyük ciltlere gebedir. Ben elli seneden beri bütün İstanbul abideleri gibi Üsküdar'ınkileri de inceledim. Arşivim, henüz ilim güneşi görmemiş Üsküdar vesikaları ile doludur. 1312 doğumluyum. Rumi hesapla 81, Hicri hesapla 85 yaşındayım. Üç yıl kadar evvel çok muhterem bir heyet, evime kadar gelerek benden Üsküdar'ın abideleri ve kitabeleriyle bir tarihini yazmamı istedi. Tehlikeli bir trafik kazası, enfarktüs geçirmiş bulunuyordum. Göz nurlarıma da "katarakt" kara bir perde çekiyordu. Bu kitabımı; Üsküdar Abidelerinin kütüphanemdeki tavsifli, geniş notlarımdan, vakfiyelerden, İstanbul'daki arşivler, müzeler ve Kütüphanelerimizden, Ankara'daki Kadim Kayıtlar Arşivinden Topladığım vesikalardan ve kitabelerden çiçek başı toplar gibi derlediklerimle müsait olmayan şartlar içinde ve biraz da acele ile hazırladım. Hazırlanma için verilen süre azdı. Müsveddelerimi eski yazı ile hazırladım. İki, üç kişi tarafından yeni harflere çevrilerek daktilo edildi. İmlalarında istediğim birlik sağlanamadı. Manzum parçalar yeni harflere çevrilirken vezni bozan düzensizlikler olmuştur. Kitabelerin hepsi yeni harflere çevrilse idi, kitabın ciltleri artacaktı. Çoğunun yalnız anlamlarını almakla yetindik. Bir kitabeyi derinleştirme k ve sindire sindire anlamak için yazıldığı yazıyı bilmek lazımdır. Bilenler bundan istedikleri hazzı alacaklardır...
******İ. H. Konyalı

Oktay Aras Kitaplığındaki İ. H. Konyalı Kitapları (1)