Abideleriyle ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi Cilt 1

Yazar : İ. H. Konyalı
Yayın Tarihi : 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 459
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Yeşilay Cemiyeti

İnsanları ferdilikten kurtarıp, onları düzenli ve haysiyetli toplumlar haline getiren, toprağı vatan kutsiyetine ulaştıran, fertleri bütün yaşantısı ile yarım asrı zor doldururken, millet denilen şuurlu üniteye dünya durdukça, şan ve şerefle yaşama ve devamlılık gücü veren manevi değerler manzumesine "Milli Kültür" diyoruz. Milletler için "Milli Kültür" şüphesiz bir maşeri hayat iksiri ve kıymetler hazinesidir. Bütün insani ve milli değer hükümleri gücünü ve kutsiyetini çoğunlukla bu eşsiz kaynaktan alırlar. Onun zayi olduğu yerde milletten, vatandan, bittabi insan ve şahsiyetten de söz edilemez... Sancak onun timsali, bayrak onun dalgalanan manası, ordu muhafızı, istiklal onun beka sembolüdür. "Hars" diye de isimlendirdiğimiz "Milli Kültür" özlü bir ifade ile millet varlığının ve Milli Bekamızın gerçek dayanağı ve asli sermayesidir. Milli tarih ve onu belgeleyen bütün eserler; sanat ve medeniyet abidesi hüviyetine sahip bulunan mabetler, mektepler, sebil ve çeşmeler, türbe ve mezarlar, kitabeleri ve biyografileriyle Milli Kültür'ümüzün temel unsurlarını, aynı zamanda, vatanın tapu senetlerini teşkil ettiğini söylersek gerçeği dile getirmiş oluruz. Milli tarihe ve geçmişteki yüksek medeniyetimize en güzel ve gerçek tanıklar olan bu kıymetine paha biçilmez eserlerin, cehaletin veya ihanetin sevkiyle, her gün birer birer yok olduğunu da ibret ve üzüntü ile görmekte olduğumuz ayrı bir gerçektir. Her şeye rağmen bunları muhafaza ya çalışmak; tahribatını ve çalınmalarını önlemek, başta devlet ve yetkililer olmak üzere, hepimiz için bir hayati ve milli vazifedir şüphesiz. Kültür ve medeniyetimizin bu canlı ve muhteşem unsurlarını muhafaza etmenin, aslında vatan ve onu bize armağan eden şanlı ecdadın şerefli hayat ve…
******İ. H. Konyalı

Oktay Aras Kitaplığındaki İ. H. Konyalı Kitapları (1)