Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleri İle Osmanlı

Yazar : Osman Nuri Topbaş
İsbn : 9756736267
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 572
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Erkam Yayınları

Biz aciz kullarını imanın neşve ve huzuru ile merzuk kılan Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'ne hamd ü senalar olsun! İnsanlığı zulmetten kurtarıp nura gark etmeğe vesile olan kâinatın Fahr-i Ebedi'sine salat ve selam olsun! Milletler, tarih sahnesinde hayatiyetlerini din, dil ve tarih şuuru unsurları sayesinde devam ettirirler. Din, hilkat ve fıtratın gayesi, kundak ile kefen arasındaki hayatı tanzim eden, böylece kulu ahiret saadetine hazırlayan ilahı kanunlar mecmuasıdır; dil, onun ortaya koyduğu hak ve hakikatlerin ifade vasıtası, tarih de bu iki unsur çerçevesinde insanlığın yaşadığı hadiselerin sebep ve neticelerinin tespit ve tahlili ile milletlerin müstakbel yollarını aydınlatan bir meşaledir... Bu bakımdan bu üç unsurun birbirinden ayrılamayacağı gerçeğini göz önüne alarak telif ettiğimiz bu eserde muhterem okuyucularımıza tarihimizdeki abide şahsiyetlerimiz vesilesiyle birtakım hikmet ve ibretleri sergilemeye gayret ettik. Atalarımızın mukaddes emaneti olan din, dil, tarih ve kültür mirasına layıkıyla sahip olabilmek, sadece harabe haline gelmiş olan maddi eserlerinin tamirinden ibaret değildir. Aslolan, o ruh, heyecan ve medeniyetin canlandırılması ve müstakbel nesillere intikalidir. Osmanlı medeniyetinin temelini oluş-turan İslam kültüründen tecrit için Agop Dilaçan ve benzerlerinin müdahalesiyle tahrip edilmiş olan dilimiz, -adeta- ciddi bir tefekküre imkân vermeyecek bir surette kısırlaştırılmıştır. Lisanımızı kurtarmadıkça, başımıza musallat olan binbir çeşit kargaşadan kurtulmamız mümkün değildir. Zira insanlar kelimelerle düşünürler.
******