Abdurrahman Velid Ebüzziya

Ebüzziya Tevfik'in küçük oğlu olan Abdurrahman Velid 1881 yılında İstanbul'da doğdu.İlkokulu Bakırköy Taş Mektepte bitirdi. Galatasaray Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencisi iken babasının Konya'ya sürülmesi üzerine bu öğrenimi yarım kaldı (1893). Sonra Fransız Frerler Okulu'dan mezun oldu (1908). Mekteb-i Hukuku da yarıda bırakarak gönderildiği Paris'te Hukuk ve Siyasal Bilgiler öğrenimi gördü. 1912'de Türkiye'ye dönerek ağabeyi Talha Ebüzziya ile Yeni Tasvir-i Efkarı çıkardı. Gazetesi, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında birçok kere kapatıldığı için, Tasvir-i Efkar, İntibah-ı Efkar gibi değişik isimlerle çıktı. 1919'un işgal altındaki İstanbul'unda ağabeyi ve arkadaşları ile "M. M. Grubu" adlı bir gizli örgüt kurdu. Anadolu'ya gönderdikleri belgelerin ele geçmesi üzerine İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü (1920). Sürgün dönüşü (1921) çıkardığı Tevhid-i Efkar gazetesi kısa zamanda Milli Mücadele'nin bel kemiği halini aldı. Cumhuriyet'ten sonra Atatürk ve İnönü ile görüş ayrılığına düştü. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu gereğince gazetesi kapatıldı. Zaman gazetesini kurdu (1934-1936), Tasvir-i Efkar'da başyazarlık yaptı (1940-1943). 1945'te İstanbul'da vefat eden Ebüzziya, Bakırköy aile mezarlığında gömülüdür.

Bibliyografya

Kuyruklu Yıldızlar ve Halley (1912), Girit (1913, imzasız), Tayyarecilik (1913), Türkiye Demiryolları Cep Atlası (1931, imzasız), Fen ve Sanat Ansiklopedisi (1944, 1. ciltten sonra yarım kaldı.), Velid Ebüzziya'nın Lozan Mektupları (Ahmet Temiz -2007)

Oktay Aras Kitaplığındaki Abdurrahman Velid Ebüzziya kitapları (1)