Abdülhamid Gerçeği - 1 Osmanlı'da İlk Meclis Denemesi

Yazar : İsmail Mutlu
İsbn : 9758549367
Yayın Tarihi : Ekim, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 462
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Mutlu Yayıncılık

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tarihte bazı şahsiyetler vardır. Bunlar hakkında yazılan kitaplara baktığınızda yazarların iki grup olduğunu görürsünüz. Birinci gruptakiler o şahsı ifratla aşırı şekilde överken, diğer taraftakiler de aşırı şekilde yererler. Yüceltici ve indirgemeci olarak yaklaşılan böyle şahıslara misal çoktur. Mesela Hz. İsa bunlardandır. Hıristiyanlar onu makamının çok ötesine çıkarıp, haşa, Allah'ın oğlu tayin ederek ilahlaştırırken; Yahudiler de ona düşmanlık besleyip, kinlerini onu öldürmeye teşebbüse kadar ilerletmişlerdir. . Böylelerinden bir başka şahıs Hz. Ali'dir. Hariciler ona düşmanlıkta çok aşırı giderek, sonunda kendisini şehit etmişler; Şianın bir grubu (rafiziler) ise onu ilah ve peygamber ilan etmişlerdir. Bir diğer şahıs, Muhyiddin İbni Arabi'dir. Bir grup kendisini "şeyhü'l-ekber=en büyük şeyh" ilan ederken; bir başka grup aynı şahsa "şeyhü'l-ekfer=en kafir şeyh" diyebilmiştir. . Böylelerden birisi de, Sultan Abdülhamid'dir. Kimileri kendisini "Kızıl Sultan"lıkla damgalarken; kimileri de onu "Ulu Hakan" "Cennetmekan Sultan" "Deha Sultan" olarak vasıflayarak oldukça yüceltmişlerdir. Böyle olunca da hakkında yazılan kitapların çoğu tarafgirlikten kendisini kurtaramamıştır. Abdülhamid döneminde Osmanlı topraklarında yazılan kitaplar, Matbuat Komisyonu'ndan izin alınmadan yayınlanamadığı için, neşredilen kitaplar alabildiğince övgü doludur. Bunun en güzel misali, Luis Alberi'nin Abdülhamid hakkında yazdığı kitaptır. Bu zat, el-hilafe ismiyle çıkardığı gazetede alabildiğine Abdülhamid düşmanlığı yapmış, sonra İstanbul' a gelerek ihsanlara boğulmuş, yaklaşık 1898 yılında Sultana takdim ettiği, istifade ettiğimiz kitaplar arasında da yer alan "Abdülhamid'e övgüler dolu" eserini yazmıştır. Diğer taraftan, o tarihte gerek Abdülhamid karşıtı olan Jön Türklerin, gerekse Fransız, İngiliz, İtalyan gibi yabancı yazarların eserleri, aynı derecede Abdülhamid karşıtıdır.
******