A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Yazar : G. Mesara, Prof. Dr. A. Kazancıgil, Prof.Dr.A.G.Sayar
İsbn : 975350070x
Yayın Tarihi : Ağustos, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 471
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İşaret Yayınları
Bahsi Geçen : Aykut Kazancıgil

A. Süheyl Ünler Bibliyografyası'nı Sunarken Babam, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in neşriyatına dair muhtelif zamanlarda yapılmış birkaç bibliyografik çalışma bulunmaktadır. İlk olarak 1941 ve 1952'de neşredilmiş olan Osman Ergin'in Süheyl Ünver Bibliyografyaları'nın dışında 1970, 1972 ve 1981 yıllarında aynı konuda yapılmış diğer yayınlar vardır. Ancak, mevcut bütün bu neşriyat dikkatli bir şekilde taranacak olursa, hemen hepsinin muhteviyat bakımından eksik olduğu görülecektir. Zira A. Süheyl Ünver'in yıllar içinde çok çeşitli yerlerde ve dillerde, bazıları mükerrer olarak basılmış yazıları (kitap, makale gibi) yeterince tespit olunamadığından, bunlar haliyle mevcut bibliyografyaların dışında kalmıştır. A. Süheyl Enver'in yayınlarının tamamını bir araya getirecek bir bibliyografya fikri, Prof. Dr. A. Güner Sayar'ın 1994 yılında neşrolunan A. Süheyl Ünver Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri kitabının hazırlık safhasında doğdu. Bu proje ile ilgili olarak Prof. Dr. A. Güner Sayar'la başlattığımız yazıların kronolojik tasnifleri ve künye tespitleri sürerken Prof. Dr. Aykut Kazancıgil'in de bizlere katılımı ile genişleyen araştırmalarımız, giderek tüm yazıların analizlerini içeren devasa bir metin haline geldi. Çalışmalarımız sırasında karşımıza çıkan en önemli sorun, künyeleri belirlenmiş bir takım yazıların bulunamaması oldu. Nitekim özetleri derlemek için gerekli olan bazı metinlere bütün aramalara rağmen ulaşılamadı. Sonunda birkaç noksan dışında sayıları 1886'ya varan neşriyat birer birer tarandı ve özetleri hazırlandı. Yaklaşık 2,5 yıl süren titiz ve zorlu araştırmalardan, kendi adıma ben büyük bir zevk aldığımı ve yararlandığımı ifade etmek isterim. Her şeyden önce, aziz babamın bir insan ömrü ne sığması zor olan mesaisinin büyüklüğünün bir kere daha idrakine vardım. Onun çok yönlü kişiliği ve araştırıcı ruhu ile hemen her konuda kaleme aldığı yazılarından o ana kadar bilmediğim çok şeyi öğrendim. Bilhassa, halen üzerinde çalışmakta olduğum Türk süsleme sanatının çeşitli dallarına dair aktardığı bilgiler ve engin görüşleriyle bu sahadaki ufkum daha da genişledi.
******Prof. Dr. A. Kazancıgil