A. Refik Fenmen

Prof. Refik Fenmen 1882'de bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Preveze kasabasında doğdu. İlkokulu İstanbul Numune-i Terakki Mektebinde, liseyi ise Saint Benoit Fransız Lisesinde okudu.Daha sonra Lausanne Üniversitesi Matematik-Fizik Şubesinden mezun oldu. 1906'da Liège Üniversitesini bitirerek elektrik mühendisi olarak yurda döndü. Refik Fenmen yurda döndükten sonra ilk defa 1908'de Mekteb-i Sultani matematik öğretmenliğine, daha sonra Ticaret ve Nafia Nezareti Fen Müşavirliğine ve 1909'da aynı Nezaretin mühendisliğine tayin edildi. 1910'da Mühendis Mektebi Umumi Fizik ve Elektrik dersleri öğretmenliğine tayin edildi ve aynı sene Mektebin Müdürlüğüne getirildi. 1913 Martına kadar devam eden Mektep Müdürlüğü zamanında yaptığı çalışmalarla Prof. Fenmen bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesinin temellerini attı. 1919'da Darülfünun Fen Medresesi Umumi Fizik ve Elektrik Kürsüsü muallimliğine tayin edildi ve bir müddet sonra müderrisliğe (profesörlük) yükseltildi. 1926'da Zonguldak Maden Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğüne ve 1928'de bu vazife ile birlikte Zonguldak Kömür İşletmeleri Umum Müdürlüğüne getirildi. Refik Beyin buradaki görevleri de başarılarla doludur. Gerek Ereğli havzası Kömür İşletmesi, gerek Maden Mühendis Mektebi onun çabalarıyla modern bir şekle sokuldu. 1932'de İstanbul Bölgesi Sanayi Müdürü, 1935-1943 yılları arasında Ankara Belediyesi Otobüs İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 1943-1946 yılları arasında Kocaeli milletvekili olarak TBMM'de çalıştı. 1946'dan sonra çeşitli okullarda eğitim ve öğretimle meşgul olan Prof. Refik Fenmen, 4 Mart 1951'de geçirdiği kısa bir rahatsızlıktan sonra vefat etti.

Bibliyografya

Ameli Elektrikçilik, Ameli Telsizcilik, Ameli Makinecilik, Ameli Otomobilcilik, Einstein Nazariyesi, Şehirlerin İnşaatı, Yeni Elektrikçilik (4 Cilt), Yeni Elektroteknik (3 Cilt), Türkiye'nin Elektrifikasyonu, Pratik Modern Radyo ve Televizyon, Yeni Makinecilik (2 Cilt), Yeni Şoförün Kitabı, Modern Ordu-Makineleşme, Termodinamik Hararetin tekniği, İhtirak - Ocaklar, Madde ve Ziya, Yeni Kuanta Fiziği, Radium ve Harikaları, Atom Enerjisi ve Bombası, Fizik Problemleri, Pratik Yüksek Matematik (3 Cilt)