A. Muzaffer Göker

Prof. Ali Muzaffer Göker 16 Haziran 1890'da İstanbul'da doğdu. Kadıköy Hamidiye Rüşdiyesi'nde orta, Mercan İdadi'sinde lise öğrenimini tamamladı. 1909'da Mülkiye'den birincilikle mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Maarif Nezareti hesabına Fransa'ya gönderildi. Burada "Ecole Libre Des Sciences Politiques'in Diplomasi şubesini bitirdi. Yurda dönüşünde 1912'de İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesi'nde doçent olarak göreve başladı. 1914'de Yüksek Ticaret Mektebi'nde iktisat, Galatasaray Lisesi ile Harb Akademisi'nde siyasi tarih dersleri öğretmenliği yaptı. 1922'de Edebiyat Fakültesi Türkiye - Avrupa Siyasi Münasebetleri Tarihi Müderrisliğine getirildi. 1929'da Behçet Güçer'den açılan İstanbul ve Trakya Bölgesi Maarif Eminliği'ne getirildi. 1931'de Edebiyat Fakültesi Son Zamanlar Tarihi profesörlüğüne getirildi. Gene aynı sene Edebiyat Fakültesi dekanlığına getirildi. Daha sonra Ankara'ya geçen Prof. Göker Ankara Üniversitesinin kurulmasında önemli rol oynadı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulmasından sonra ek görev olarak bu fakültenin Yakın Çağlar Kürsüsü profesörlüğünü yaptı. 1942 yılına kadar Ankara Hukuk Fakültesi'nde Siyasi Tarih profesörü olarak derslere girdi. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Genel sekreterliğini yaptı. Prof. Göker siyasi hayatına 1934'de Konya mebusu olarak başladı. 5., 6., ve 7. dönemlerde mebusluğu devam etti. 1944'de Tokyo Büyükelçiliğine tayin edilince bu görevden ayrıldı. 1947'de Kanada Büyükelçiliğine atandı. Bu görevden Ekim 1949'da Moskova Büyükelçiliğine nakledildi. 1952'de merkeze döndü. 1954'de kendi isteğiyle emekliye ayrılan Prof. Göker, 10 Haziran 1959'da vefat etti

Bibliyografya

Türk Tarih Kurumu'nun İlmi Faaliyetleri Hakkında Rapor (1937), İkinci Türk Tarih Kongresi (1938), Türk'lerde Sanayi (1938), Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa İle Ticari Münasebetleri , Cihan Tarihi, Umumi Tarih, Ondokuzuncu Asrın Diplomasi Tarihi

Oktay Aras Kitaplığındaki A. Muzaffer Göker kitapları (1)