A. Işıl Karakaş

Ayşe Işıl Karakaş 1978 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yine aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde 1986 yılında yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Avrupa'da çeşitli üniversitelerde çalışmalarını sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde 1992 yılında doktorasını verdi. 1984-1993 yılları arasında Devletler Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademik kariyerinin ilk çalışmalarını yaptı. 1997 yılında Devletler Umumi Hukuku doçenti, 2001 yılında profesör oldu. 2002 yılından beri Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türk yargıç olarak görev yapmaktadır.

Bibliyografya

Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi ve 1982 T.C. Anayasası Üzerine Bir İnceleme (1986), Avrupa Topluluğu Hukuk Düzeni ve Ulus-Devlet Egemenliği (1993), Diversité Culturelle en Turquie et en Europe (2004), Avrupa Anayasası (2005), Avrupa Birliği Hukukunda Anayasal İlkeler (2003)