A. Haluk Ülman

Prof. Dr. A. Haluk Ülman 1931 yılında İstanbul'da doğdu. Profesör Ülman'ın, politikaya atıldığı 1973-1980 yılları bir yana bırakılırsa, kırk yıllık bir akademik geçmişi vardır. Galatasaray Lisesi'ni 1951 yılında bitiren Ülman, akademik yaşamını, 1957 yılında Siyasi Tarih asistanı olarak başladığı AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde önce asistan, sonra doçent, sonra da profesör olarak sürdürdü. 1973-1980 yılları arasında CHP'den İstanbul milletvekilliği yaptı. 1980 darbesinden sonra politikadan ayrılarak İstanbul'a, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne geçti. 1981'den 1995'e kadar bu Fakültenin İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün kurucu başkanlığını yaptı. 1996 yılından bu yana, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını yürütüyor ve aynı üniversitenin yüksek lisans programında ''Uluslararası İlişkiler '' ve ''Türk Dış Politikası'' derslerini veriyor. Prof. Ülman'ın Kitaplarının yanı sıra bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.
Prof. Haluk Ülman 2018 yılında vefat etti.

Bibliyografya

İkinci Dünya Savaşı|nın Başından Truman Doktrinine Kadar Türk-Amerikan Münasebetleri, 1939-1945 (1961), Osmanlı Diplomasisinden Bir Örnek Olay: 1860 Lübnan Bunalımı (1963), 1860-1861 Suriye Buhranı (1966), Birinci Dünya Savaşı|na Giden Yol ve Savaş (1972), Ortadoğu Sorunları ve Türkiye (1992), 1. Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaş (2002)