A. Gökçen Tunalı Alpkaya

Doç. Dr. Gökçen Alpkaya, 1981 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı (1981-1985). 1985-1989 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde Osmanlı Sosyal Tarihi konusunda yüksek lisansını tamamladı. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1995 yılında doktorasını tamamladı. Gökçen Alpkaya akademik kariyere 1987 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Devletler Hukuku Anabilim Dalında başladı. 2002 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Kamu Hukuku'nda Doçent oldu. 2003 yılında tekrar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler konusunda ders vermeye başladı.

Bibliyografya

AGİK Sürecinden AGİT'e İnsan Hakları (1996), İnsan Hakları (Kolektif - 2000), Türk Dış Politikası (2 Cilt, Kolektif - 2001), Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi (2002), 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi (Faruk Alpkaya ile - 2004), İfade Özgürlüğü (Ed. Tanıl Bora, Kolektif - 2007)