A. Faik Üstünidman

Ali Faik Üstünidman 1859'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde okurken Fransız beden öğretmeni Moiroux'un teşviki ile jimnastiğe başladı. 1879'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra bu okulda beden eğitimi öğretmeni oldu. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenliği sırasında, beden eğitimi konusunda günümüz jimnastiğinin temellerini attı. Galatasaray Lisesi'nde o yıllarda okul programlarında yer alan beden eğitimi ve spor dersinin jimnastikle, jimnastiğin de özel bir türü olan "Johan Amaros Jimnastiğiyle' özdeşleşmiştir. Bunun sebebi, ilk öğretmenlerin Fransız olması, daha sonra bu öğretmenlerin yetiştirdiği Faik Üstünidman'ın da aynı ekolü taşımasıdır. Çünkü bahsedilen bu jimnastik türünün ilk çıktığı yer Fransa'dır. 1898 ve 1903'te Umur-ı Maliye tercümanlığı görevi ile iki kez Avrupa'ya gönderildi. Berlin, Paris, Leipzig ve Viyana'da beden eğitimi hareketlerini yakından inceleme olanağı buldu. Avrupa'da çeşitli yayın organlarında Türkiye'deki spor faaliyetleri hakkında bir çok yazısı çıktı. Ali Faik Bey 1891'de "Riyaziyat-ı Bedeniyye" adlı ilk spor kitabını yayınladı. 1899'da, Beyoğlu'nda ilk jimnastik salonunu açtı. II.Meşrutiyet'in ilanı (1908) sonrası ders programlarından beden eğitimi dersinin kaldırılmasından sonra Galatasaray Lisesi'ndeki görevine son verildi. 1924'te 45 yıllık meslek hayatının sonunda emekli oldu ve bir yıl sonra, 1925'de Türkiye İdman Federasyonu tarafından kendisine 'İdmancılar Şeyhi' unvanı verildi. Ali Faik Bey son yıllarını gözlerini kaybetmiş bir halde, sıkıntılar içerisinde geçirip 2 Aralık 1942'de Kadıköy'deki evinde öldü. Selim Sırrı Tarcan, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Vildan Aşır Savaşır gibi önemli sporcuların hocasıydı.

Bibliyografya

Riyaziyat-ı Bedeniye (1891), Jimnastik Mecmua-i Eşkali