A. Emre Öktem

Akif Emre Öktem 1969 yılında İstanbul'da doğdu. 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisansı, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku'nda yüksek lisansı tamamladı. Doktorasını Galatasaray Üniversitesi'nde 'Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü' üzerine yaptı (2001). Doktora tezi Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basıldı. Yardımcı doçent Öktem, 10 yıldır 'dinlerarası diyalog' toplantılarına katılıyor. Uluslararası hukukun tarihinde din olgusundan hareketle Ortaçağ, Rönesans ve Reform dönemleri ile Hıristiyanlık ilahiyatını inceleyen Öktem'in 'inanç özgürlüğü' konusunda yazdığı ve Fransızca'ya çevrilen makaleleri bulunuyor. Vatikan ve papalık konusunda uzman olan Öktem, İngilizce, Fransızca, İtalyanca biliyor. Öktem halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk dersleri vermektedir.

Bibliyografya

İşgal İstanbul'undan Fotoğraflar (1996), Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü ( 2002), Sultani Söyleşileri Galatasaray'dan Anılar (Niyazi Öktem ile -2005), Terörizm İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları (2007)